Telekomunikacije

Zahtev operatorima – obaveza blagovremenog dostavljanja identifikacionih podataka

Odredbama člana 37. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, broj 44/10, u daljem tekstu: Zakon) propisani su opšti uslovi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija, a isti su bliže uređeni Pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja („Službeni glasnik RS“ broj 38/11, u daljem tekstu: Pravilnik).

U skladu sa odredbom člana 38. Zakona i čl. 4. i 5. Pravilnika operator je dužan da najmanje 15 dana pre otpočinjanja, promene ili okončanja delatnosti elektronskih komunikacija, obavesti o tome Republičku agenciju za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija), u pisanom obliku.

Prema odredbama člana 41. Zakona operator je dužan da, na zahtev Agencije, dostavi sve potrebne podatke i informacije koji su neophodni radi obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije. Podaci i informacije koji su neophodni za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije su, između ostalog, i aktuelni identifikacioni podaci operatora (puno poslovno ime, naziv, sedište, kao i kontakt podaci odgovornih i ovlašćenih lica).

Ukoliko operator, u određenom roku, ne dostavi propisane podatke, Zakonom je propisana odgovornost za prekršaj. Naime, prema odredbama člana 138. stav 1. Zakona, novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, između ostalog, ako:
1. ne obavlja delatnost elektronskih komunikacija u skladu sa odgovarajućim opštim uslovima propisanim od strane Agencije (član 37.);
2. ne obavesti Agenciju o otpočinjanju, promeni ili okončanju delatnosti (član 38. stav 1.).
Za navedeni prekršaj predviđena je sankcija i za odgovorno lice u pravnom licu, kao i za preduzetnika, odnosno fizičko lice, i to novčana kazna u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara, kao i odgovarajuća zaštitna mera.
Istovremeno sa izricanjem novčane kazne za utvrđeni prekršaj, pravnom licu, odnosno preduzetniku, može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju do tri godine, a odgovornom licu u pravnom licu zaštitna mera zabrane vršenja određenih poslova u trajanju do jedne godine.
Prema odredbama člana 139. stav 1. tačka 1) Zakona, novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 kazniće se za prekršaj pravno lice, ako ne dostavi Agenciji podatke i informacije neophodne radi obavljanja poslova iz njene nadležnosti (član 41.).
Takođe, za navedeni prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara, kao i preduzetnik, odnosno fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara.
Napominjemo da će Agencija, u zakonskim rokovima, pokrenuti prekršajne postupke protiv svih lica koja ne postupaju u skladu sa Zakonom.

2 thoughts on “Zahtev operatorima – obaveza blagovremenog dostavljanja identifikacionih podataka

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Dejan R. Popovic, dipl. inz.
  Beograd, Stevana Sremca 18

  REPUBLICKA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
  Sluzba za kontrolu
  Beograd, Visnjiceva 8

  Povod: “Zahtev operatorima – obaveza blagovremenog dostavljanja identifikacionih podataka” (RATEL, 13.09.2011)
  http://www.ratel.rs/informacije/novosti.234.html?article_id=1155

  Postovane dame i gospodo,

  Vasu gore navedenu informaciju – zahtev zavrsili ste recenicom koja glasi:

  “Napominjemo da će Agencija, u zakonskim rokovima, pokrenuti prekršajne postupke protiv svih lica koja ne postupaju u skladu sa Zakonom.”

  Medjutim, RATEL nema zakonsko ovlascenje da pokrece prekrsajne postupke.
  Vec, “Ako Agencija utvrdi da operator nije otklonio utvrdjene nepravilnosti u ostavljenom roku, podnosi prijavu inspekciji Ministarstva.” (clan 131. stav 6. Zakona o elektronskim komunikacijama).

  Zato je neophodno da se konacno, posle vise od godinu dana, formira operativna inspekcijska sluzba Ministarstva kulture, informisanja i informacionog drustva.

  U prilogu vam ponovo dostavljam tekst pod naslovom “Inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija”.

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 13. septembar 2011.

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  UMESTO KOMENTARA

  Dejan R. Popovic, dipl. inz.
  Beograd, Stevana Sremca 18

  REPUBLICKA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
  Sluzba za kontrolu
  Beograd, Visnjiceva 8

  Povod: “Zahtev operatorima – obaveza blagovremenog dostavljanja identifikacionih podataka” (RATEL, 13.09.2011): http://www.ratel.rs/informacije/novosti.234.html?article_id=1155

  Postovane dame i gospodo,

  Vasu gore navedenu informaciju – zahtev zavrsili ste recenicom koja glasi:

  “Napominjemo da će Agencija, u zakonskim rokovima, pokrenuti prekršajne postupke protiv svih lica koja ne postupaju u skladu sa Zakonom.”

  Medjutim, RATEL nema zakonsko ovlascenje da pokrece prekrsajne postupke.
  Vec, “Ako Agencija utvrdi da operator nije otklonio utvrdjene nepravilnosti u ostavljenom roku, podnosi prijavu inspekciji Ministarstva.” (clan 131. stav 6. Zakona o elektronskim komunikacijama).

  Zato je neophodno da se konacno, posle vise od godinu dana, formira operativna inspekcijska sluzba Ministarstva kulture, informisanja i informacionog drustva.

  U prilogu vam ponovo dostavljam tekst pod naslovom “Inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija”. (Zbog duzine, izostavljen u ovom komentaru).

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 13. septembar 2011.

Leave a Reply