Telekomunikacije

Završen javni konkurs za 75 saradnika Telekoma Srbija

Telekom Srbije obavestio je jasnost da je 10. februara završen javni konkurs za prijem 75 saradnika kompanije “Telekom Srbija” a.d. koji je objavljen 08.09.2011. godine sa rokom za prijave kandidata do 25.09.2011. godine.

Na oglas se prijavilo ukupno 4020 kandidata. Postupak selekcije obuhvatao je dve faze: fazu psihološke procene, uključujući testiranja i intervjue sa psihologom i fazu procene stručnih kompetencija odnosno intervju sa stručnom komisijom.

Na osnovu strukturisanog i višefaznog postupka selekcije, izvršen je izbor 75 kandidata sa kojima se planira zasnivanje radnog odnosa.

Izabrani kandidati danas su obavešteni o izboru. Svi ostali kandidati koji su se prijavili na javni oglas, a nisu izabrani, biće obavešteni o ishodu oglasa putem e-maila u najkraćem roku, a nakon potpisivanja ugovora o radu sa izabranim kandidatima.

Leave a Reply