Telekomunikacije

Završena digitalizacija Braničevskog okruga

Puštanjem u rad digitalne centrale u Kučevu, mrežna grupa 012, koja obuhvata područje opštine Požarevac i Braničevskog okruga je u potpunosti digitalizovana.

Nova digitalna centrala u Voluji kod Kučeva ima kapacitet od 384 direktnih priključnih tačaka, a korisnicima fiksne telefonije Telekoma Srbija uz klasičnu upotrebu, sada je omogućen i niz dodatnih usluga kao što su identifikacija poziva, preusmeravanje poziva, poziv na čekanju, konferencijska veza i mogućnost dobijanja listinga.

„Na teritoriji mrežne grupe 012 Opštine Požarevac postoji 94 digitalne centrale, a prelaskom Kučeva na digitalnu centralu, stvoreni su uslovi i za razdvajanje preostalih 48 dvojnika u fiksnoj telefoniji na ovoj teritoriji, koji će dobiti direktne priključke”, izjavila je Milica Amidžić, direktor Sektora za PR Telekoma Srbija.

Na teritoriji mrežne grupe 012 u toku su i radovi na promeni šestocifrene numeracije u sedmocifrenu kojima će biti obuhvaćeno oko 750 pretplatnika. Tokom decembra 2009. godine ovom promenom biće obuhvaćene centrale Crveni Krst i Sportski Centar koje se nalaze na teritoriji grada Požarevca. Buduća numeracija Crvenog Krsta biće: 7510XXX do 7515XXX i 7530XXX do 7532XXX, dok će numeracija za Sportski Centar biti 7555000 do 7557999.

Najveći broj gradova u Srbiji je 100% digitalizovan: Kraljevo, Subotica, Smederevo, Sombor, Valjevo, Novi Pazar, Novi Sad, a gotovo potpuno su digitalizovani i Vranje, Kragujevac, Šabac, Čačak, Sremska Mitrovica.

Leave a Reply