Telekomunikacije

Zbog Telekoma Srbija odlaganje prenosivosti brojeva u fiksnoj telefoniji

Pravilnikom o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 52/11) predviđeno je da njegova primena počne 1.12.2012. godine.

Telekom Srbija a.d. je u svom dopisu obavestio Republičku agenciju za elektronske komunikacije da u ovom trenutku, zbog složenih administrativno-tehničkih pitanja, još uvek nije u mogućnosti da sa sigurnošću odredi tačan datum kada će biti spreman za uvođenje prenosivosti broja u svojoj fiksnoj mreži, ali da intenzivno nastavlja sa svim započetim aktivnostima neophodnim za implementaciju ove usluge.

Uzimajući u obzir postojeću situaciju, Agencija odlaže operativni početak primene prenosivosti brojeva u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji, a o tačnom terminu korisnici će biti naknadno obavešteni.

Leave a Reply