Hardware · IT

“Telepresence” biće predstavljen na “Cisco Expo”

Sedmu godinu za redom, kompanija “Cisco” organizuje međunarodnu konferenciju “Cisco Expo” 14. i 15. novembra u hotelu Hyatt. Konferencija ima cilj da učesnike – donosioce odluka u kompanijama, menadžere i inženjere – upozna sa najnovijim tehnološkim dostignućima i načinom na koji tehnologija pomaže poslovanju.

Ove godine na konferenciji će se posebno razgovarati o kolaboraciji. “Cisco” posmatra mrežu kao platformu i bazu za povezivanje ljudi u cilju njihove saradnje. Mreža ne povezuje uređaje, već ljude. Web 2.0 je tehnologija koja omogućava da ljudi budu povezani, da razmenjuju iskustva i kreiraju proizvode kroz alate za kolaboraciju, bez obzira na to gde se nalaze. Takav model smo prihvatili i mi kao kompanija – istakao je Goran Obradović, generalni direktor Cisco Srbija.

I sami unutar kompanije pokušavamo da radimo na jačanju kolaboracije između različitih ljudi u firmi i između različitih timova što doprinosi novim idejama, novim proizvodima. To se sada odvija mnogo brže nego ranije – objasnio je on.

Na konferenciji će biti predstavljeni neki od alata za kolaboraciju. Tehnologija na koju se u ovom trenutku jako puno pažnje polaže je Telepresence, sistem za vođenje sastanaka na daljinu.

Obradović je napomenuo da “neki vole da ga karakterišu kao video konferenciju visokog kvaliteta ali “Cisco” smatra da je to pogrešna definicija. Telepresence donosi potpuno novu dimenziju u odnosu na video konferenciju. U konferenciji može da učestvuje 36 ljudi na različitim krajevima sveta. Imate utisak da svi sedite u jednoj prostoriji i da razgovarate za okruglim stolom”. (Ekapija)

Leave a Reply