IT · Telekomunikacije

TelePresence video konferencija – novo rešenje za uspešne poslovne sastanke

Telekom Srbija obogatio je svoju ponudu namenjenu biznis korisnicima uvođenjem nove napredne TelePresence usluge. Ova usluga omogućava organizovanje sastanaka i razgovor među poslovnim partnerima, bez obzira na to koliko su oni u tom trenutku udaljeni.

TelePresence konferecija održava se u specijalno opremljenim i za tu svrhu dizajniranim prostorijama, sa identičnim nameštajem, što učesnicima pruža doživljaj da se nalaze u istoj prostoriji.

Za sada, postoji mogućnost održavanja video konferencija između Beograda, Podgorice, Banjaluke i Kosovske Mitrovice, a u planu je i uspostavljanje veza sa većim evropskim gradovima, kao i sa SAD, Kanadom i Australijom.

Veza se uspostavlja pritiskom tastera na IP telefonu, nakon čega se sagovornici prikazuju na ekranu u prirodnoj veličini, a svaki od njih ima mogućnost da priključi svoj računar na projektor i prezentuje ostalima podatke o kojima trenutno govori.

Cena ove usluge zavisiće od broja učesnika i lokacija, a naplaćivaće se po satu korišćenja.

Leave a Reply