IT

Think Smart – Start Grid

Kompnija Eunet organizovala je 27. maja skup na kome je korisnike detaljnije upoznao sa mogućnostima koje nudi Grid tehnologija. Na skupu je predstavljena sama arhitektura grida, a prikazana je i demonstracija kako se na jednostavan način, bukvalno jednim klikom miša, mogu aktivirati pojedine aplikacije

Leave a Reply