IT

Toshiba objavljuje Ekološki izveštaj za 2011.

Toshiba korporacija je predstavila englesko izdanje Ekološkog izveštaja za 2011. godinu Toshiba grupe. Ovaj najnoviji izveštaj pokriva čitav spektar ekoloških akivnosti u 2010. i inicijative u 2011, mere preduzete posle velikog zemljotresa u istočnom delu Japana i napore u oblasti štednje energije koje preduzimaju kompanije u okviru Toshiba korporacije i Toshiba grupe.

Pored štampanog izdanja, elektronska verzija se može preuzeti sa Toshibinog sajta za upravljanje ekologijom na adresi:

http://www.toshiba.co.jp/env/en/report/.

Ovaj izveštaj obuhvata sledeće ključne oblasti:

Najvažnije informacije

Ovaj odeljak sadrži poruku generalnog direktora; uvod u ,,Ekološku viziju 2050’’, dugoročnu viziju Toshiba grupe u cilju unapređenja ekološke efikasnosti za faktor 10 do 2050. u odnosu na 2000. godinu; izveštaj o sprovođenju Ekološkog akcionog plana[1] u pogledu ostvarivanja ciljeva Ekološke vizije 2050; pregled ukupnog ekološkog uticaja Toshiba grupe; i mere koje Toshiba preduzima u cilju promovisanja biodiverziteta.

Odeljak sa najvažnijim informacijama takođe predstavlja mere koje su preduzete nakon velikog zemljotresa u istočnom delu Japana; energetski efikasne proizvode i usluge; napore na polju uštede energije u okviru Toshiba grupe; mišljenja četiri stručnjaka o tome kako je martovski zemljotres uticao na vrednosni sistem kod ljudi; i trendove u društvenom sistemu i životnim stilovima.
Ekološki proces
Toshiba grupa za cilj ima da ostvari najniži nivo ekološkog uticaja u proizvodnji na svetu kroz smanjenje uticaja na klimatske promene na minimum, efikasnu upotrebu resursa, upravljanje hemijskim supstancama, reagovanje na ekološke rizike i recikliranje proizvoda kojima je istekao vek trajanja.
Ekološki proizvodi
Toshiba grupa povećava broj ekoloških proizvoda (ECP) kroz definisanje ,,eko-ciljeva’’. To su ciljevi koji se moraju ispuniti kako bi se ostvario najviši nivo ekološkog učinka i sertifikovali proizvodi koji ispunjavaju te ciljeve kada se lansiraju kao ,,izvrsni ekološki proizvodi’’. Ovaj odeljak predstavlja rezultate kreiranja ekoloških proizvoda i ekološke prednosti u pogledu smanjenja uticaja na klimatske promene na minimum, efikasne upotrebe resursa i uspešnog upravljanja hemijskim supstancama.
Ekološka tehnologija
Toshiba grupa daje svoj doprinos obezbeđivanju stabilnog snabdevanja električnom energijom i radi na usporavanju klimatskih promena kroz primenu tehnologija sa malom emisijom ugljenika. Grupa je takođe podržala ponovno pokretanje termalnih elektrana uništenih u martovskom zemljotresu i doprinela brzoj stabilizaciji nuklearne elektrane u Fukušimi. Zalažući se za društvo sa malom emisijom ugljenika, grupa je fokusirana na Pametnu zajednicu u pogledu lokalne infrastrukture za snabdevanje električnom energijom, vodom, transportom, informacijama i zdravstvenom negom.
Ekološko upravljanje
Toshiba grupa promoviše stalne napore u cilju unapređenja upravljanja ekologijom i komunikacije kroz ,,ekološko upravljanje’’, osnovni koncept na kom su zasnovani principi Ekološkog procesa, Ekoloških proizvoda i Ekološke tehnologije. Mere koje se promovišu uključuju osnovnu politiku, upravljačku strukturu, procene, evaluacije, nagrađivanje i ekološko računovodstvo, pružanje informacija kroz Ekološki izveštaj i ekološko oglašavanje, komunikaciju sa interesnim grupama i eksterne evaluacije.

Ekološki izveštaj za 2010. godinu Toshiba grupe osvojio je nagrade na 14. Dodeli nagrada za ekološke komunikacije, održanoj pod pokroviteljstvom Ministarstva za životnu sredinu, i na 14. Dodeli nagrada za ekološke izveštaje i izveštaje o održivosti koju organizuje izdavačka kuća Toyo Keizai Inc.

Ekološka vizija 2050.

U cilju doprinosa održivoj globalnoj budućnosti kao jedna od vodećih svetskih eko-kompanija, Ekološka vizija 2050. Toshiba grupe za cilj ima desetostruko uvećanje eko-efikasnosti do 2050. u odnosu na 2000. godinu.

Da bi ostvarila taj cilj, Toshiba grupa sprovodi upravljanje ekologijom koje promoviše harmoniju sa planetom Zemljom i doprinosi stvaranju bogatijih stilova života zasnovanih na konceptu Ekološkog procesa (ekološki svesne proizvodnje), Ekoloških proizvoda (ekološki svesnih proizvoda), Ekološke tehnologije (energetske i ekološke tehnologije) i Ekološkog upravljanja koje ih podržava.

Toshiba grupa pozicionira ,,eko-stil’’ kao globalni brend koji ubrzava i ističe njen pristup ekološkom upravljanju.

Japansko izdanje izveštaja je objavljeno 6.septembra 2011. i dostupno je na adresi: (http://www.toshiba.co.jp/env/jp/report/).

Leave a Reply