IT

Toshiba ostvarila prihod od milijardu dolara

Toshiba korporacija (TOKYO: 6502) danas je objavila konsolidovane rezultate za prvih šest meseci (april-septembar) i drugi kvartal (jul-septembar) fiskalne godine (FG) koja se završava 31. marta 2012. Sva poređenja data u nastavku odnose se na isti period prethodne godine, osim ako nije drugačije navedeno.

 

Pregled konslidovanih rezultata za prvih šest meseci fiskalne godine 2011. (april-septembar 2011)

 

   

(u milijardama jena)

 Prvih šest meseci FG2011

Promena u odnosu na prvih šest meseci FG2010

  

    

Neto prodaja  

2.912,5

-168,6

Operativni prihod (gubitak)  

80,2

-24,6

Prihod (gubitak) od redovnog poslovanja, pre poreza na prihod i manjinskih interesa  

42,3

-26,4

     
     
     
Neto prihod (gubitak)  

22,7

-5,1

pripisan akcionarima kompanije    
 [1]    
[1] ,,Kompanija’’ se odnosi na Toshiba korporaciju. 

 

Japanska ekonomija je funkcionisala u otežanim uslovima zbog posledica velikog zemljotresa u istočnom delu Japanu 11. marta 2011. Iako su Kina i Indija nastavile sa ekonomskim rastom, svetski ekonomski oporavak je i dalje usporen usled visoke stope nezaposlenosti u SAD-u i nepovoljne finansijske situacije u nekim evropskim zemljama.

U takvim okolnostima, konsolidovana neto prodaja Toshiba grupe dostigla je 2.912,5 milijardi jena (37.824,4 miliona dolara), ili 168,6 milijardi jena manje nego u istom periodu prošle godine. Ovi rezultati su najvećim delom posledica slabije prodaje u segmentima digitalnih priozvoda i elektronskih uređaja, uglavnom usled rasta vrednosti jena i martovskog zemljotresa. Ostvaren je konsolidovani operativni prihod od 80,2 milijarde jena (1.042,2 miliona dolara), što predstavlja umanjenje za 24,6 milijardi jena. Segment kućnih aparata je zabeležio dobre rezultate a segment društvene infrastrukture je nastavio da posluje solidno, dok je segment električnih uređaja zabeležio niži operativni prihod. Svi segmenti su poslovali profitabilno. Prihod (gubitak) od redovnog poslovanja, pre poreza na prihod i manjinskih interesa, smanjen je za 26,4 milijarde jena na 42,3 milijarde jena (549,6 miliona dolara) a neto prihod (gubitak) pripisan akcionarima kompanije smanjen za 5,1 milijardu jena na 22,7 milijardi jena (294,4 miliona dolara).

 

Konsolidovani rezultati za prvih šest meseci FG2011 po segmentima (april-septembar, 2011)

 

(u milijardama jena)

 

  Neto prodaja 

Operativni prihod

 
   

(gubitak)

 
     
    

Promena*

  

Promena*

 
Digitalni proizvodi

862,8

 

-70,6

 

-8%

3,9

-7,1

 
Elektronski uređaji

812,8

 

-97,7

 

-11%

43,0

-23,2

 
Društvena infrastruktura

1.011,3

 

-8,9

 

-1%

25,4

-2,3

 
Kućni aparati

306,6

 

+11,9

 

+4%

5,9

+5,7

 
Ostalo

164,0

 

-4,1

 

-2%

1,1

+2,4

 
Eliminacije

-245,0

 

 

0,9

 
Ukupno

2.912,5

 

-168,6

 

-5%

80,2

-24,6

 

 

(*  promena u odnosu na prethodnu godinu)

 

 

Napomena: Jedinica za hard disk drajvove (HDD) je prebačeno iz segmenta digitalnih proizvoda u segment elektronskih uređaja u okviru organizacionih promena 01. jula 2011, kada je i jedinica za optičke disk drajvove (ODD) postala deo segmenta elektronskih uređaja i prebačena u novu diviziju za poslovanje ovom vrstom proizvoda. Pregled rezultata za prvu polovinu FG2011 odražava ove promene, kao i podaci za prethodnu godinu. U ovom saopštenju, HDD i SDD (čvrsti diskovi) prikazani su kao jedinica za proizvode za skladištenje podataka.

 

Digitalni proizvodi:  Manja prodaja i niži operativni prihod

 

U segmentu digitalnih proizvoda došlo je do pada prodaje usled slabije prodaje personalnih računara u Evropi i Sjedinjenim Državama, uticaja usklađivanja kursnih razlika zbog jačanja jena i manje prodaje informacionih sistema za privatne korisnike i kancelarijske opreme.

 

Operativni prihod za prvih šest meseci je umanjen uprkos poboljšanim rezultatima u drugom kvartalu. Jedinica za personalne računare zabeležila je rast operativnog prihoda usled proaktivnog smanjenja troškova i manjih troškova delova i materijala. Međutim, jedinica za vizuelne proizvode, uključujući televizore, pretrpela je uticaj pada cena u Japanu i završetka prelaska Japana na zemaljsko digitalno emitovanje, kao i posledica ekonomskih uslova u Evropi i Sjedinjenim Državama.

 

Elektronski uređaji: Manja prodaja i niži operativni prihod

 

Segment elektronskih uređaja je zabeležio pad prodaje. Jedinica za poluprovodnike imala je manju prodaju usled uticaja jačanja jena, martovskog zemljotresa, nižih cena memorije i privremeno smanjene potražnje za sistemskim LSI kolima. Jedinica za LCD ekrane takođe je zabeležila manju prodaju, uglavnom zbog efekata prošlogodišnje prodaje kompanije AFPD PTE., LTD, ogranka u inostranstvu za proizvodnju LCD ekrana za personalne računare u okviru reorganizacije poslovanja.

 

Ceo segment je imao niži operativni prihod, uprkos dobrim rezultatima u drugom kvartalu. Jedinica za poluprovodnike zabeležila je niži operativni prihod zbog manje prodaje. Jedinica za LCD ekrane je posebno dobro poslovala u oblasti displeja za mobilne uređaje, kao što su smart telefoni, i zabeležila viši operativni prihod, uz podršku rezultata reorganizacije poslovanja. Jedinica za proizvode za skladištenje podataka takođe je zabeležila dobre rezultate.

Leave a Reply