IT

Toshiba predstavlja sisteme za efikasnije korišćenje energije

Toshiba u francuskom Lionu demonstrira sistem za nadgledanje potrošnje energije u domaćinstvima i sistem za upravljanje razvojem lokalne zajednice 

Korporacija Toshiba (TOKYO: 6502) i Toshiba Solutions korporacija, objavile su početak praktične demonstracije sistema za nadgledanje potrošnje energije u domaćinstvima i sistem za upravljanje razvojem lokalnih zajednica (eng. community management system, skr. CMS), instalirane u revitalizovanoj razvojnoj oblasti grada Liona, u Francuskoj. Demonstracija je deo projekta pametne zajednice lionskog ušća (Lyon Confluence Smart Community Demonstration Project), koji je razvila japanska Organizacija za novu energiju i industrijsko-tehnološki razvoj, NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), uz podršku Ministarstva ekonomije, trgovine i industrije.

toshiba-energija

Ovaj projekat je ključni element programa Lionsko ušće, koji sprovodi gradska zajednica Liona (Grand Lyon Community) – u okviru šire strategije ponovnog pokretanja razvoja nekadašnjeg industrijskog i transportnog čvorišta cetralnog dela Liona, koji se nalazi na nižem delu poluostrva na ušću reka Rone i Saone.

 

Sistem za monitoring, odnosno nadgledanje podrazumeva merenje u realnom vremenu potrošnje struje, vode i gasa u domaćinstvima, preko instalirane merne opreme u razvodnim ormanima i brojilima za vodu i gas, u stanovima i kućama u javnom vlasništvu. Dobijeni podaci dobiće vizuelnu, grafičku interpretaciju na tablet računarima koji se dele stanarima ove oblasti. Na istim tablet računarima će se takođe prikazivati i potrošnja energije pojedinačnih kućnih aparata*1 kao i saveti korisnicima o tome kako da uštede energiju. Cilj ove inicijative je povećanje svesti stanara lokalne zajednice o životnoj okolini i ujedno pomoć u smanjivanju pojedinčane potrošnje energije. Efekti svih navedenih napora će biti proveravani i potvrđivani.

 

Počev od sistema za nadgledanje potrošnje energije u domaćinstvima, preko sistema za zajedničku upotrebu vozila na električni pogon – koji koristi solarnu energiju za dopunu pogonskih baterija, a pokrenut je još u oktobru 2013. u sklopu programa renoviranja oblasti – aktuelna demonstracija CMS sistema za upravljanje razvojem lokalne zajednice prikupljaće podatke i davati vizuelni prikaz sveukupne potrošnje energije u ovoj razvojnoj oblasti, i tako podržavati razvoj pametne lokalne zajednice. Svemu tome biće pridruženi i podaci sa projekta Gradnja sa pozitivnom energijom (Positive Energy Building, PEB*2), koji treba da bude završen u proleće 2015, kao i podaci sa ostalih projekata predviđenih u ovoj razvojnoj oblasti. Toshiba grupa će analizirati podatke o potrošnji energije i deliti ih sa gradskom zajednicom Liona (Grand Lyon Community), koja će utvrditi da mogu li da se ogledaju u planu razvoja ili strategijama za povećanje energetske efikasnosti.

 

Ovo je prvi pokazni projekat organizacije NEDO u Evropi koji doprinosi postizanju ciljeva Evropske unije do 2020-te u domenu zaštite životne sredine, “20-20-20*3“, i to pet godina pre 2020. koja je zacrtana kao godina-prekretnica, uključujući i nultu emisiju štetnih gasova u oblastima u kojima se ponovo pokreće razvoj. Projekat se oslanja na tehnologije koje su japanske kompanije razvile kao podršku postizanju veće energetske efikasnosti, i Toshiba grupacija je koordinator svih japanskih kompanija koje su uključene u projekat.

 

Korporacija Toshiba i Toshiba grupacija planiraju da iskoriste rezultate ovog projekta za usavršavanje tehnologija za veće „pametne zajednice“, i proaktivno širenje globalnog poslovanja u ovom domenu u saradnji sa vladama i autonomnim organima uprave.

Leave a Reply