IT

Tri velika regionalna projekta kompanije KING ICT

U jakoj međunarodnoj konkurenciji, kompanija KING ICT dobila je tri velika regionalna projekta ukupne vrednosti 2,8 miliona evra u Republikama Srbiji i Kosovo.

Od toga  dva projekta su tehničke zaštite koje će kompanija KING ICT odraditi u saradnji sa firmom L3 S&DS za koji je KING ekskluzivni dobavljač uređaja i sertifikovani integrator. L-3 S&DS je proizvođač naprednih sistema za skeniranje osoba, prtljaga i tereta čiji proizvodi koriste razne proverene tehnologije, od RTG zraka visoke snage, preko kompjuterske tomografije (CT), do elektromagnetskih talasa visoke frekvencije (millimeter wave). U svetu je instalirano više od 18.000 uređaja firme L-3 Security and Detection Systems (S&DS) za potrebe policije, vojske, carine te svih grana javnog saobraćaja, državnih institucija i privatnih preduzeća

Naziv trećeg projekta je EU – IT Pilot Project in the field of Education, a cilj mu je unaprediti obrazovni sistem na Kosovu primenom računarsko-informacionih tehnologija.

KING ICT je pobedio na konkursu Evropske komisije – Kancelarije na Kosovu i to kao glavni i jedini nosilac ovog velikog dvogodišnjeg projekta, u jakoj konkurenciji velikih međunarodnih konzorcijuma. Vrednost projekta je 2.000.000 evra.

Ovim pilot-projektom, u sledeće dve godine KING ICT će imati konsultantsku ulogu, u kojoj će za Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova:

– definisati strategiju primene IT-a u obrazovanju, kao i pravnih okvira za sprovođenje iste
– edukovati u primeni IT-a u obrazovanju: 2000 nastavnika, 300 kreatora e-learning sadržaja
– definisati uspostavljanje centara podrške i edukovati 600 radnika za IT podršku
– dati smernice za mrežno povezivanje obrazovanih ustanova, didaktičkih centara, Univerziteta i Ministarstva
– razviti e-learning sadržaje i definisati preporuke za izbor i izradu e-learning sistema i sadržaja u budućnosti

Leave a Reply