Događaji · IT

Tribina “Informatička znanja”: Microsoft [email protected] Wave 3

Dvadesetpeta tribina “Informatička znanja” održaće se 26.02.2008. u 19.30 časova. Tema tribine je Microsoft [email protected] Wave 3 – korišćenje servisa u nastavi, a predavač je Zoran Subotić, Microsoft.

Microsoft, CET škola računara i Računarska gimnazija organizuju tribunu poslednjeg četvrtka u mesecu u prostorijama Računarske gimnazije u Ulici Kneza Mihaila 6/VI u Beogradu. Cilj je upoznavanje sa novostima u oblasti IT, razmena iskustva, a i sami učesnici kreiraju sadržaje. Tribina “Informatička znanja” je akreditovan seminar (kataloški broj 066) za školsku 2008/2009. godnu
Kordinatori tribine:

* Profesor dr Dušan Tošić
* Profesor mr Branislava Bajković
* Profesor Mijodrag Đurišić

Leave a Reply