Događaji · IT

Tribina “Informatička znanja”: Svetski forum za nastavnike, Hong Kong 2008.

Dvadesettreća tribina “Informatička znanja” održaće se 18.12.2008. u 19.30 časova. Tema tribine je Svetski forum za nastаvnike održan u Hong Kongu 2008. godine, a predavač je Duša Zoranović.

Microsoft, CET škola računara i Računarska gimnazija organizuju tribunu poslednjeg četvrtka u mesecu u prostorijama Računarske gimnazije u Ulici Kneza Mihaila 6/VI u Beogradu. Cilj je upoznavanje sa novostima u oblasti IT, razmena iskustva, a i sami učesnici kreiraju sadržaje.
Kordinatori tribine:

* Profesor dr Dušan Tošić
* Profesor mr Branislava Bajković
* Profesor Miodrag Đurišić

Leave a Reply