IT

Trojanac za Mac-ove

Prema izveštaju kompanije Intego trojanski konj nazvan OSX.Trojan.iServices.B koji se prošle nedelje pojavio u nekim kopijama Appleovog iWorka ’09 pronađen je i u piratskim kopijama Adobe Photoshopa CS4.

Čini se da je originalni instalacioni paket siguran dok se trojanac nalazi u programu za ilegalnu instalaciju Photoshopa. Pomenuti program instalira modul za ostvarivanje udaljenog pristupa kompromitovanom računaru u direktorijum /var/tmp, izvršnu datoteku u /usr/bin/DivX, a vrednost administratorske lozinke u direktorijumu /var/root/.DivX.

Nakon uspešne instalacije modul za udaljeni pristup omogućava spajanje na slučajno odabranom TCP portu dok u isto vreme pokušava da ostvari vezu sa dvije IP adrese. U ovoj fazi istrage se pretpostavlja da  OSX.Trojan.iServices.B ima mogućnost preuzimanja i instalacije dodatnih malicioznih komponenti. Najefikasnija zaštita je preuzimanje isključivo legitimnog softvera, a korisnicima Mac računara se svakako preporučuje i instalacija sigurnosnog softvera.

Leave a Reply