IT

Tržišta personalnih računara u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji

Na tržištima personalnih računaea u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, u četvrtom tromesečju 2007. prodato je ukupno 291.157 ličnih računara ili 34 posto više nego u istom kvartalu 2006.

Prema preliminarnim podacima, zbrir ukupnih isporuka u te tri zemlje u 2007. godini iznosio je nešto više od 800 hiljada PC-a. Ovo su zbirni podaci iz odvojenih kvartalnih istraživanja tržišta PC-ja u tri pomenute  zemlje koje je sprovela analitička tvrtka IDC Adriatics.

Najveći rast broja isporučenih PC-ja u četvrtom kvartalu 2007. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabeležen je u Srbiji, za 52 posto. Na tom tržištu ujedno je prodat i najveći broj računara od tri posmatrane zemlje. IStovremeno, u Hrvatskoj prodaja računalr porasla je za 28 posto, dok je tržište u Sloveniiji povećano za nešto manje od 20 posto. U sve tri zemlje najdinamičniji segment PC tržišta bio je segment prenosnih računara (notebooks), čiji je rast bio znatno viši od povećanja obima ukupnog tržišta.

Srbija

Na PC tržištu Srbije, IDC je u četvrtom tromesečju prošle godine zabeležio isporuku od ukupno 114.916 PC-ja ili čak 52 posto više nego u istom kvartalu prethodne godine. I na ovom tržištu, izuzetan rast zabeležen je u plasmanu prenosnih računara, od čak 132 posto. Ipak najveću prodaju iskazali su desktop računari sa 73.829 komada i rastom od 29 posto. Istovremeno bilo je plasirano 40.191 notebook-a, a servera 896 komada, odnosno za 19 posto manje nego u četvrtom kvartalu 2006.

Stoni računari čine 64 posto ukupnog PC tržišta te zemlje, prenosni 35 posto, a x86 serveri preostalih 0.8 posto tržišta.

Uspešnu prodaju stoni računara pospešio je izlazak novih konkurentnih lokalnih brendova na domaće tržište. Vladina odluka o snižavanju PDV-a na tržištu stonih računara i prenosnih, sa 18 posto na 8 posto, dodatno je ojačala tržišnu potražnju.

HP je na vodećem položaju po broju isporuka PC-a, kao i na tržištima Hrvatske i Slovenije, na drugom mestu nalazi se Fujitsu Siemens, dok je na treće mesto zaseo ComTrade.

Hrvatska

U Hrvatskoj je u četvrtom tromesečju 2007. isporučeno 103.730 PC-ja ili čak 28 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine, pokazuju rezultati kvartalnog istraživanja kompanije IDC Adriatics. Prodaja PC-ja je iznimno porasla u segmentima prenosnika, ali i stonih računara. Isporučena su 48.312 notebook-a uz povećanja od 33 posto, dok je rekordna brojka od 52.899 prodanih stonih računara obeležena skokom od 25 posto. Tržište x86 servera poraslo je neznatnih 0.4 posto, uz ukupnu isporuku 2.519 jedinica.

Prodajni rezultati u segmentu prenosnika odražavaju snažnu tranziciju prema prenosnim računarima, prisutnu već nekoliko kvartala, a isto tako i već pojedinačne isporuke vezane za konkurse  u sektorima telekomunikacija i komunalnih službi. Istovremeno, rast plasmana plasmana stonih računara vezan je tendere u sektoru školstva, bankarstva i državne administracije.

Gledano po udelima prema tipu, najveći deo tržišta u Hrvatskoj i dalje otpada na stone računare, čiji udeo u ukupnim isporukama iznosi 51 posto. Pri tom treba naglasiti da udeo stolnih računara kontinuirao opada u korist prenosnika koji su već dostigli 47 posto tržišta. Tržišni udio x86 servera iznosio je nešto više od 2 posto.

Vodeći isporučitelj računara na hrvatskom tržištu u četvrtom kvartalu bio je HP, drugu poziciju zauzela je M San Grupa, dok je na trećem mestu Lenovo.

Slovenija

U Sloveniji, u četvrtom kvartalu prošle godine, IDC je registrovao isporuku od ukupno 72.511 PC-ja ili 20 posto više nego u istom razdoblju 2006. Na slovenskom je tržištu segment prenosnih računara zabeležio snažan rast od 64 posto u broju isporučenih jedinica. Segment servera porastao je za vrlo visokih 29 posto, dok su stolna računara iskazala pad od 11 posto. Tako je isporučeno 38.740 prenosnika, 31.432 stona računara i 2.339 servera.

Primat na slovenskom tržištu preuzela je distribucija prenosnih računara koja čini 53 posto ukupnog PC tržišta zemlje. Tržišni udeo stonih računara je 43 posto, dok preostali deo otpada na isporuke x86 servera.

Vodeća mesta u četvrtom tromesječju 2007. po ostvarenim rezultatima pripala su stranim kompanijama, pa je tako na prvo mesto zaseo HP, drugo mesto zauzeo je Lenovo, dok je treći Acer.

One thought on “Tržišta personalnih računara u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji

 1. Sami

  Molim za pomoc
  Kako mogu kupiti ovu graficku karticu :
  Lenovo Group Limited, Part #: 43R1765
  Lenovo Quadro NVS 290 Graphics Card – nVIDIA Quadro NVS 290 – 256MB DDR2 SDRAM
  Molim cenu za 2 komada

Leave a Reply