IT

U Data centru mesečno se digitalizuje 4 miliona dokumenata

MFC Mikrokomerc je do danas arhivirao analognom i digitalnom metodom preko dve stotine miliona dokumenata i više od milijardu i dvesta miliona slogova

Veliki problem svih poslovnih subjekata koji u svom svakodnevnom poslovanju kreiraju obimnu količinu dokumentacije je prostor za njeno odlaganje (skladištenje) i kasnije, ukoliko je neophodna u nekom poslovnom procesu, njeno pronalaženje u arhivama koje su, kako to često biva u praksi, obično nesređene. Sve to otežava i ovako komplikovan posao, pa se pribegava traženju najefikasnijeg rešenja. Izlaz iz ovako zamršene situacije ne može da se zamisli bez primene informacionih tehnologija i informatičkih rešenja koja će ovaj posao učiniti gotovo trenutnim i pomiriti dve krajnosti tradicionalno i informatičko.

Prepoznajući važnost svega navedenog, kompanija MFC Mikrokomerc je pored rešenja za upravljanje dokumentima, otvaranjem Data centra prošle godine, tržištu i svim pravnim subjektima ponudila mogućnost da na jednom mestu skladište i obrađuju svoju dokumentaciju i na taj način zaokružila svoju ponudu kada je u pitanju sređivanje dokumentacije, kao i upravljanje dokumentima kroz poslovni sistem, nudeći, popularno rečeno, uslugu “ključ u ruke”. Pomenuti objekat zvanično je otvoren lane, u martu, na svetski Dan šuma. Na prvi pogled veza između IT−a i ekologije nije uočljiva.

Za dobre poznavaoce ovih oblasti bliskost ekologije i modernih tehnologija veoma je logična i sve više potrebna. U prilog toj činjenici govori i ovogodišnji Cebit koji je, između ostalog, bio pod motom „Green IT“. Na oko 900m2 kolika je površina Data centra, od čega je polovina magacinski prostor, MFC−Mikrokomerc po najvišim evropskim standardima bezbednosti, koristeći najsavremenije brze dokument skenere, analognim i digitalnim putem obrađuje dokumentaciju svojih poslovnih partnera. Pored procedura koje definišu kompletan tok poslovanja, od preuzimanja dokumentacije od klijenata do isporuke iste na željenom medijumu, posebna pažnja poklonjena je bezbednosnom aspektu. Tako je ceo objekat opremljen najsavremenijim kamerama za video nadzor, marke Canon, sistemom za kontrolu pristupa koji omogućava samo zaposlenim licima u MFC−u da pristupaju objektu ili pojedinim delovima objekta, u skladu sa ovlašćenjima.

U prostorijama gde se radi sa dokumentacijom postavljene su kamere koje vrše identifikaciju svakoga ko uđe u prostorije u kojima su kamere postavljene. Ovo je posebno važno da se zna koja osoba je uzela koji dokument. Slika sa svih kamera se osim na server koji je stacioniran u samom Data centru, u realnom vremenu, prosleđuje i na drugu udaljenu lokaciju. Ova redudansa je napravljena iz bezbednosnih razloga, čime je sigurnost dokumentacije svih partnera podignuta na zavidan nivo. Sve ovo je pojačano fizičkom zaštitom, alarmnim i protivpožarnim sistemima.

MFC−Mikrokomerc je kompanija koja ima dvadesetogodišnje iskustvo u ovoj oblasti, a ova činjenica predstavlja važnu referencu za svakoga kome je imperativ savremenog poslovanja kvalitet, pouzdanost i efikasnost. Prošle godine potpisan je partnerski ugovor sa kompanijom Heliostrade iz Bosanske Gradiške, koji je rezultovao otvaranjem još jednog Data centra na teritoriji Bosne i Hercegovine, a koji će omogućiti svim firmama i licima da skeniraju i skladište svoju dokumentaciju u ovom objektu, na teritoriji ove države.

MFC Mikrokomerc u proseku, na mesečnom nivou, u analognu ili digitalnu formu u okviru Data centra prevede oko četiri miliona dokumenata. Do danas je na taj način arhivirano preko dve stotine miliona dokumenata i više od milijardu i dvesta miliona slogova. Savremeni DATA centar doprinosi da obilje poslovne i razne druge dokumentacije bude prevedeno u analognu i digitalnu formu, što će korisnicima usluga MFC – Mikrokomerca omogućiti brže, efikasnije i bezbednije poslovanje.

Leave a Reply