IT

U Novom Sadu otvorena IKT klaster akademija

Prva IKT klaster akademija svečano je otvorena u zgradi Poslovnog inkubatora u Novom Sadu. Polaznici Akademije informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) će kroz obuku, specijalizovane kurseve i praktičan rad, sticati znanja i veštine koje će im omogućiti da lakše dođu do posla. Po završenoj šestomesečnoj obuci, polaznici će stažirati u firmama – članicama Vojvođanskog IKT klastera. Kompanije Prokomsoft, ComData, Execom, Intens, Vega IT sourcing, RT-RK, M&I systems, Prozone, Tajfun Hil i TIAC omogućiće mladima da kroz rad sa mentorima steknu nova iskustva i stečena znanja primene u praksi.
“Nadamo se da će Akademija biti podjednako uspešan poduhvat kao i Poslovni inkubator koji je od nastanka do danas izrastao u preduzetnički ekosistem u kojem su realizovane brojne inovativne ideje, a mladi stručnjaci su, uz podršku, pokretali sopstveni biznis. Jako je važno što je Poslovni inkubator postao samoodrživ u izuzetno teškim i složenim ekonomskim prilikama. Na ovakvim primerima vidi se dobra veza lokalne zajednice, Univerziteta i međunarodnih institucija, u ovom slučaju USAID-a, koja kao sinergično delovanje daje dobre rezultate”, istakla je šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada Marijana Dukić Mijatović.

ict-cluster

IKT klaster akademija Srbija (ICT Cluster Academy Serbia – ICT CASE) namenjena je osobama koje žele da steknu praktične veštine vezane za IT struku, koju organizuje Vojvođanski IKT klaster uz finansijsku pomoć USAID-a.

Cilj IKT klaster akademije jeste da se na adekvatan način predstavi program, metode, tehnike i alati iz oblasti IT-a, kako sa teorijskog, tako i sa praktičnog aspekta, a naročito ukoliko se ima u vidu aktuelnost date oblasti u savremenim uslovima poslovanja.

Predmeti na ovoj akademiji osmišljeni su na takav način da omoguće unapređenje postojećih i sticanje novih znanja iz date oblasti, radi njihove praktične primene, u cilju lakšeg zapošljavanja u firmama – članicama Vojvođanskog IKT klustera i ostalim firmama iz oblasti IT-a.

Akademija je namenjena kako početnicima u oblasti informacionih tehnologija koji su od početka prepoznali oblast IT-a kao poziv, onima koji imaju iskustva u nekoj drugoj oblasti i žele da naprave promenu u karijeri i počnu da rade u oblasti IT-a, tako i osobama sa određenim predznanjem u ovoj oblasti koje žele da steknu više prakse.

Struktura programa Akademije

Fokus akademije je pre svega na praktičnom znanju, pa je stoga i program nastave tako koncipiran. Nastavu čini set obaveznih predmeta koje će slušati i polagati svi polaznici i oni čine osnovu IT znanja i veština koju će polaznici dobiti. Drugi deo nastave čine modulski predmeti koje će polaznici slušati i polagati ukoliko odaberu određeni modul (jedan od četiri ponuđena). Modulski predmeti će se slušati u manjim grupama.

Oblasti koje se izučavaju

U okviru IKT klaster akademije postoje četiri modula:

 • Web developer
 • Front end developer
 • Data base administrator
 • Mobile application developer

 

Predmeti i način rada

Predmeti koji su u programu kursa:

 • Obavezni predmeti:
  1. FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING AND SOFTWARE DEVELOPMENT
  2. FUNDAMENTALS OF OBJECT ORIENTED PROGRAMMING (C++ AND JAVA)
  3. DATABASE FUNDAMENTALS
 • Predmeti za modul Web developer
  1. JAVA
  2. HTML, CSS AND JAVASCRIPT
 • Predmeti za modul Front end developer
  1. GRAPHICAL USER INTERFACE DESIGN
  2. HUMAN COMPUTER INTERACTION (HCI)
 • Predmeti za modul Data base administrator
  1. FUNDAMENTALS OF DATA STRUCTURES
  2. DATABASE ADMINISTRATION
 • Predmeti za modul Mobile application developer
  1. MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 1
  2. MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 2

Obavezne predmete će svi polaznici zajedno slušati u jednoj većoj grupi, dok će se nastava za modulske predmete izvoditi u manjim grupama. Nastava je interaktivna i od polaznika se očekuje da prate kurs na svom prenosivom računaru i aktivno učestvuju u nastavi. Predavači će biti dostupni polaznicima putem mejla kako bi im u što kraćem roku odgovorili na pitanja u vezi sa kursom.

Nakon odslušanih i položenih svih predmeta koji čine kurs, polaznici će dobiti sertifikat IKT klaster akademije u kome će biti specificirano koje predmete su položili i ko su bili predavači.

Predavači

Dr Aleksandar Kupusinac je rođen 1981. u Novom Sadu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je sada i zaposlen kao docent. Bavi se teorijskim i praktičnim aspektima programiranja. Autor je više od 40 naučno-stručnih radova. U okviru ovog kursa kandidate će obučavati osnovama objektno orijentisanog programiranja (C++ i Java) i internet programiranja (HTML, CSS i JavaScript).

Dr Dragan Dinu je rođen 1979. u Zrenjaninu. Doktorirao je iz oblasti Tehničkih nauka –Elektrotehnika i računarstvo na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je sada i zaposlen kao docent. Oblasti istraživanja su mu:interakcija čovek računar, multimedijalni sistemi i kompresija podataka. Autor je više od 20 naučno-stručnih radova, učestovavao je na 5 republičkih/međunarodnih projekata i učestvovao je u uređivanju jednog međunarodnog naučno-stručnog časopisa. U okviru ovog kursa kandidate će obučavati osnovama strukturnog programiranja (C programski jezik) i razvoju front end aplikacija (C# prograsmki jezik, Visual Studio razvojni alat i projektovanje korisničkog interfejsa maksimalne utilitarnosti).

MSc Milan Čeliković je rođen 1984. u Novom Sadu. Diplomirao je iz oblasti Tehničkih nauka – Elektrotehnika i računarstvo na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je sada i zaposlen kao asistent. Oblasti istraživanja su mu: projektovanje baza podataka, razvoj softvera zasnovan na modelima. Autor je više od 10 naučno-stručnih radova, i učestovavao je na 2 republička projekta. U okviru ovog kursa kandidate će obučavati osnovama rada u bazama podataka (SQL programski jezik), strukturama podataka i osnovama administracije sistema za upravljanje bazama podaka.

MSc Veljko Petrović je rođen 1986.u Čačku. Završio je osnovne i master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je sada i zaposlen kao asistent. Oblasti istraživanja su mu: interakcija čovek računar, virtuelna realnost, i računarska grafika. Autor je osam naučno-stručnih radova, i učestvovao je na tri republička/međunarodna projekta. U okviru ovog kursa kandidate će obučavati osnovama razvoja aplikacija na mobilnim platformama (Android u Java programskom okruženju) uz poseban fokus na projektovanje i realizaciju interfejsa.

Uslovi za upis i prijava

Jedini uslov za prijavu na IKT klaster akademiju je da polaznik mora da ima završenu srednju školu. Mogu se prijaviti i učenici četvrtog razreda srednje škole koji će u maju 2014. maturirati.

Prijava se mora poslati najkasnije do 19. marta 2014. Prilikom prijave kandidati su dužni da dostave svoju biografiju (maksimalno 2 stanice A4 formata) i motivaciono pismo (maksimalno 1 stranica A4 formata).

Prilikom selekcije kandidati će morati da urade on-line prijemni test 21. marta 2014.

Detaljnije informacije o načinu prijavljivanja možete pročitati ovde.

Održavanje nastave i stručna praksa

Termini predavanja su prilagođeni polaznicima koji imaju dodatne obaveze radnim danima i odvijaće se petkom u popodnevnim i subotom u prepodnevnim časovima, u dogovoru sa predavačima.

Detaljnije informacije o rasporedu predavanja možete pročitati ovde.

Obavezan deo IKT klaster akademije čini i stručna praksa. Detaljnije informacije o stručnoj praksiovde.

 

Materijalno – finansijske obaveze polaznika:

 

 • Školarina 10.000 dinara (moguće je plaćanje u dve rate)
 • Prenosivi računar odgovarajućih performansi

U cenu školarine uključeni su svi troškovi kursa, kao i organizovanje ispita i izdavanje diploma.

 

Dodatne informacije i pitanja

Više informacija o rasporedu održavanja predavanja na IKT klaster akademiji, kao i o uslovima upisa i načinu izvođenanja nastave dobićete ako svoj upit pošaljete na adresu[email protected].

Leave a Reply