IT

U pripremi knjiga o veštačkoj inteligenciji

Izdavačka kuća CET, u saradnji sa Računarskim fakultetom iz Beograda, priprema univerzitetski udžbenik na temu “Veštačka inteligencija: Savremeni pristup”, prevod trećeg izdanja.

Ova knjiga je postala nezaobilazna u oblasti veštačke inteligencije. Koristi se kao udžbenik na više od 600 univerziteta u preko 60 zemalja i predstavlja sintezu svih saznanja vezanih za oblast veštačke inteligencije. Knjiga Veštačka inteligencija, savremeni pristup, 3. izdanje, postala je nezaobilazna knjiga u oblasti veštačke inteligencije. Koristi se kao udžbenik na više od 600 univerziteta u preko 60 zemalja. Ova knjiga perdstavlja sintezu svih saznanja vezanih za oblast veštačke iteligencije.

Autori Stjuart Rasel i Piter Norvig sa Univerziteta Stanford su ovom obimnom knjigom obuhvatili svu širinu velike naučne oblasti veštačke inteligencije. Tu su logika, verovatnoća i kontinualna matematika; percepcija, učenje, rasuđivanje i akcija; i sve od mikroelektronskih uređaja do robota za planetarna istraživanja. Knjiga je svojevrsna sinteza svog postojećeg znanja iz oblasti veštačke inteligencije.

Osnovna jedinica oko koje se integriše tema su inteligentni agenti i definicija veštačke inteligencije u smislu proučavanja agenata koji primaju percepciju iz okruženja i izvršavaju akcije. Osnovni cilj autora je da prenesu ideje koje su se pojavile tokom pedesetak godina intenzivnih istraživanja u oblasti veštačke inteligencije, kao i tokom protekla dva milenijuma čovekovog bavljenja pitanjima inteligencije, znanja i pravilnog zaključivanja, a sve u cilju konstruisanja inteligentnih mašina.

Leave a Reply