IT · Telekomunikacije

U pripremi strategija za prelazak na digitalnu televiziju

Izložba analogno-digitalne televizije pod nazivom „Na kraju novi početak“ otvorena je u holu zgrade Radio-Televizije Srbije u sredu, 13. februara.

Otvarajući izložbu na kojoj je prikazana tehnologija koja je korišćena tokom 50 godina postojanja Televizije Beograd, odnosno 50 godina emitovanja televizijskog programa u Srbiji, ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo dr Aleksandra Smiljanić istakla je prednosti digitalnog nad analognim televizijskim signalom:

Digitalna televizija nudi pet puta više kanala nego analogna. To znači potencijalno pet puta više edukacije, potencijalno pet puta više zabave i potencijalno pet puta više demokratije. Kažem „potencijalno“, jer je tehnologija potreban, ali ne i dovoljan uslov da bi se do svega ovoga došlo.“

Ministarka Smiljanić podsetila je da će do 2015. godine veliki broj zemalja preći na digitalni televizijski signal, a da će napredne evropske države to učiniti do 2012. godine.

Ona je, takođe, najavila da Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo, u saradnji sa Ministarstvom za kulturu, Republičkom radiodifuznom agencijom (RRA) i Republičkom agencijom za telekomunikacije (RATEL), radi na izradi strategije za prelazak na digitalnu televiziju.

U tom procesu susrećemo se sa dva problema. Prvi su finansijska sredstva za neophodnu opremu. Drugi je kako motivisati građane da pređu na ovu tehnologiju“, rekla je ministarka.

Dr Smiljanić je dodala da je Međunarodna telekomunikaciona unija u dokumentu usvojenom početkom februara pružila punu podršku Srbiji u procesu obnove razorenih radio-difuzionih kapaciteta. Namera je da se u ovom procesu obnove nabavlja moderna oprema za transmisiju digitalnog signala.

Leave a Reply