Događaji · E-servisi · IT

U skupštini Vojvodine predstavljen projekat SWEB

U Skupštini AP Vojvodine održan je tradicionalni skup posvećen primeni informacionih tehnologija, prezentaciji novih rešenja i razmeni iskustava sa predstavnicima lokalnih samouprava i pokrajinskih organa, direkcija i službi, u okviru kojeg je predstavljen projekat SWEB.

Na ovom projektu uključeni su Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj i Služba za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa. Cilj projekta je da doprinese boljem korišćenju podataka subjekata u lokalnim samoupravama i njihovom bržem i kvalitetnijem povezivanju sa pokrajinskom administracijom.

U prvom delu prezentacije prikazan je opis osnovne namene SWEB-a, dok je u drugom delu data konkretna realizacija i prikaz aplikacija koje su razvijene u projektu. Prisutne je pozdravio dr Rade Ćirić, zamenik pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj, dok su o programu govorili mr Milan Paroški, pomoćnik direktora Službe za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa, dr Milan Marković, učesnik projekta iz Matematičkog instituta SANU, dr Srđan Krčo, predstavnik Dunavnet kompanije, Nenad Petrović, koji operativno vodi projekat u Sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj.

Na skupu je istaknuto da je važno što je Vojvodina uključena u ovaj projekat koji je finansiran od strane EU i spada u takozvane FP6 projekte. Njegov ukupan budžet iznosi 1.3 miliona evra, a za realizaciju u Vojvodini obezbeđeno je 72,1 hiljada evra.

Dr Rade Ćirić podsetio je prisutne na rezultate programa E-Vojvodina, jednog od 14 programa privrednog razvoja APV, koji je pokrenut 2004. godine, sa ambicioznim planom da se podigne sveopšti ambijent za privredni razvoj Pokrajine. Ukupan budžet za te namene bio je 31 milion evra. Program E-Vojvodina jedan je od najznačajnihih programa, a pokazao se i najuspešnijim, kazao je dr Ćirić i naglasio da je njegov planirani budžet 2.8 milona evra, pri čemu je realizovano negde oko 80 posto aktivnosti. Govoreći o predviđenim programima, dr Ćirić je izneo i podatak da ukupno planirana sredstva za program E-Vojvodina za 2009. godinu iznose više od 87 miliona dinara.

Mr Milan Paroški je u svom izlaganju o značaju i primeni SWEB-a ukazao da je to program koji pripada m-government sistemu i predstavlja prikaz jednostavnih servisa. Prednost mu je, prema rečima Paroškog, u tome što veći broj građana više koristi mobilne telefone u odnosu na računare i Internet. – Korisnik komunicira sa m-government platformom na više načina, preko SMS sistema, WAP i WEP sistema, objasnio je Paroški i dodao da infrastruktura već postoji i nije potrebna posebna obuka građana za korišćenje ovih usluga. Njegov značaj je i u tome što predstavlja siguran međuoperativni i međudržavni m-servis, koji doprinosi pouzdanijoj evropskoj saradnji zapadnog Balkana i to zemalja koje nisu članice EU, kazao je Paroški.

Partneri koji su učestvovali u projektu podeljeni su u tri grupe:
Partneri koji su učestvovali u razvoju SWEB platforme: Fraunhofer insitut (Nemačka),UPRC;
Institut za komunikacije i kompjuterske sisteme ( Grčka), opština Siena(Italija), Matematički institut srpske akademije nauka,Prozone i MFC-Mikrokomerc (Srbija);
Opštine: grad Skoplje, grad Tirana, Siena i Izvršno veće Vojvodine i opština Stari grad;
Tehnički partneri : Trajkovski i partneri konsultantska kuća iz Makedonije, Albanski nacionalni biro, Dunavnet i MFC – Mikrokomerc – Srbija.

Leave a Reply