E-servisi · IT

U Srbiji počinje primena elektronskog potpisa

Javna rasprava o četiri pravilnika za izdavanje elektronskog potpisa završena je je u petak, 25. januara, skupom u Privrednoj komori Srbije. Reč je o pravilnicima koji treba da omoguće razvoj elektronske uprave i elektronskog poslovanja u Srbiji. To su sledeći pravilnici:

  • Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata;
  • Pravilnik o evidenciji sertifikacionih tela;
  • Pravilnik o registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji;
  • Pravilnik o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijuma koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa.

U uvodnoj reči, ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo dr Aleksandra Smiljanić najavila je da će se sa registracijom sertifikacionih tela za kvalifikovani elektronski potpis početi kada pravilnici budu doneti.

Mr Nebojša Vasiljević objašnjava kako će se koristiti elektronski potpis

Ona predviđa da bi to moglo da se dogodi za tri nedelje, čim ova dokumenta prođu kroz zakonom predviđenu proceduru i budu objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije.

Prema rečima pomoćnika ministra za informatičko društvo, mr Nebojše Vasiljevića, ciljevi izmena pravilnika su usklađivanje sa aktuelnim standardima i procedurama u ovoj oblasti, preciziranje iznosa obaveznog osiguranja od odgovornosti, obezbeđivanje interoperabilnosti u vezi sa identifikacionim podacima i bliže uređivanje procedure provere ispunjenosti uslova.

Značaj izmena pravilnika je u brzom otpočinjanju upotrebe kvalifikovanog elektronskog potpisa, u efikasnoj primeni elektronske uprave i elektronskog poslovanja, kao i u otklanjanju barijera primene elektronskih dokumenata, kada se zahteva svojeručni potpis, sa ili bez pečata.

Mr Nebojša Vasiljević, dr Aleksandra Smiljanić i Marija Đermanović

Detalj sa javne rasprave u Privrednoj komori Srbije

Leave a Reply