IT

U velikom organizacijskom restrukturiranju Samsung Electronics imenovao novo izvršno vodstvo

Izvršno vodstvo osnaženo je novim Glavnim operativnim direktorom (COO) i Glavnim financijskim direktorom (CFO), a Geesung Choi imenovan je za Glavnog izvršnog direktora (CEO)

Samsung Electronics Co. Ltd., jedna od vodećih svetskih tehnoloških kompanija, u sklopu organizacijskog restrukturiranja sa ciljem povećanje operativne efikasnosti i jačanja samostalnosti poslovnih jedinica kompanije, imenovao je Geesung Choia za Glavnog izvršnog direktora (CEO).

Samsung je takođe unapredio svoje izvršno vodstvo imenovanjem Jay Y. Leea na novo stvorenu poziciju Glavnog operativnog direktora (COO) te Ju-Hwa Yoona kao Glavnog finansijskog direktora. Yoon-woo Lee, trenutni potpredsednik i Glavni izvršni direktor, nastaviće svoje poslovanje na poziciji predsednika Uprave.

Sa ciljem uspostavljanja veće autonomije na operativnom nivou, Samsung je takođe najavio usvajanje novog “sistema kompanije”, u kom će se svakom poslovnom jedinicom upravljati kao samostalnom kompanijom. Nova restrukturiranja, kako na organizacijskom tako i na izvršnom nivou, stvoriće usmereniju poslovnu strukturu koja može pružiti odgovore na sve zahteve.

Operativna dobit Samsunga na konsolidovanom nivou u prvih devet meseci ove godine dostigla je 6,08 milijardi američkih dolara na prodaji od 81,69 milijardi američkih dolara. U poređenju sa operativnom dobiti na za celokupnu 2008. godinu u iznosu od 4,8 milijardi američkih dolara na prodaji od 96,5 milijardi dolara.

Leave a Reply