E-servisi · IT

U Viši trgovinski sud u Beogradu uveden AVP sistem

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Snežana Malović ocenila je da je današnje uvođenje AVP sistema u Viši trgovinski sud u Beogradu među najznačajnijim događajima za trgovinske sudove Srbije, čiji će zaposleni ubuduće raditi na unificiran način, u istom programu.
Malović je navela da će taj sistem biti vrlo značajno sredstvo u borbi protiv korupcije, jer će predsednik suda i svaki sudija iz svog kabineta ili sudnice imati mogućnost da vrši uvid u status predmeta u svom radu, kao i u radu svojih kolega.

Prema njenim rečima, stranke i javnost će putem besplatne internet usluge sa sajta Ministarstva pravde i sajta trgovinskih sudova u svakom trenutku sa svog računara, bez dolaska u sud, imati pristup i uvid u određene podatke koji se odnose na sudske predmete.

Predsednik Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović-Škero istakla je da ovakvi projekti u sudove Srbije uvode moderan način rada, doprinose efikasnosti i transparentnosti sudskog postupka, unapređuju i olakšavaju rad, poboljšavaju kvalitet rada sudija, obezbeđuju bolje uslova rada za zaposlene, kao i bolju, bržu i lakšu dostupnost sudu.

Ona je ocenila da je to posebno značajno u trgovinskim sudovima, budući da ti specijalizovani sudovi imaju jednu od najznačajnijih uloga u procesu jačanja pravne sigurnosti, koji je osnovni preduslov za uključivanje Srbije u evropske, ali i svetske ekonomske tokove.

Predsednik Višeg trgovinskog suda u Beogradu Radomir Lazarević istakao je da su uvođenjem ovog sistema trgovinski sudovi u Srbiji zakoračili u “informatički 21. vek” i da sada, u tehnološkom smislu, predstavljaju najrazvijenije sudstvo u zemlji.

AVP je razvijen u okviru Projekta reforme sudske uprave trgovinskih sudova Srbije (CCASA), koji finansiraju Ministarstvo pravde Vlade Srbije i Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID).

Ovaj sistem preko interneta omogućava direktan pristup popisu spisa, kao i drugim relevantnim podacima o sudskim predmetima, čime se unapređuje javnost u radu trgovinskih sudova i dostupnost informacijama o njihovim predmetima.

Cilj uvođenja programa jeste jačanje i modernizacija rada sudske uprave, kao i stvaranje povoljne sredine za strana i domaća ulaganja.

Viši trgovinski sud u Beogradu je poslednji trgovinski sud u koji se u okviru projekta CCASA uvodi AVP program.

2 thoughts on “U Viši trgovinski sud u Beogradu uveden AVP sistem

 1. Propadović Saša

  Na koji načim mogu da proverim šta se dešava sa parničnim predmetom o trgovinskom sudu u Beogradu ako znam broj predmeta.Molio bih vas da mi pošaljete detaljnije upute.

  Unapred zahvalan!
  Saša Propadović,,ALEXWOOD,,Čačak

 2. Šošić Ružica

  Odgovor g-dinu Saši Propadović”ALEXWOOD” Čačak

  Na google ukucate u pretraživaču:trgovinski sud beograd,kad dožete na sajt trgovinskog suda na prvoj strani u okviru DOKET,uđete na doket dalje ćete se snaći ,ukucate br predmeta,sudiju itd ,znam šta je muka

Leave a Reply