IT

Ubuntu za početnike

Stvaraoci su odlucili da naprave operativi sistem svetske klase za prosečne korisnike,da bude besplatan i svima dostupan. A sve je počelo ovako…

U aprilu 2004. Mark Shuttlewortho kupio je 10 tak programerakoji su radili na Debian,GNOME IGNU Arch projektima sa željom da sa njima napravi nešto novo. Bila je to još jedna od njegovih sasvim smisaonih ludorija,poput putovanja u svemir sa ruskim astronautima.

Počeo je rad na UBUNTU projektu koji je prevazišao sva očekivanja, po kvalitetu i popularnosti. Nakon manje od 3 godine koristi ga milion ljudi. Dobio je ime po pojmu humanosti iz južnoafričkih jezika, i pokazao se kao vrlo funkcionalan za korišćenje. Ovaj softver ima mnogo prednosti,njegovi korisnici smeju slobodno da ga kopiraju, proučavaju, i poboljšavaju. Njegovo koriščenje olakšava knjiga koja se pojavila u 2 izdanja a za naše prostore izdao ju je CET.

Knjiga korisnicima pomaže da odaberu verziju UBUNTU-a ,i daje im precizno opisan način instaliranja i upotrebe,a objašnjava i filozofiju i zamisli UBUNTU zajednice. Vreme slobodnog softvera dolazi,a u njegovom razvoju i širenju UBUNTU ima ynačajno mesto. Njegovi stvaraoci imaju običaj da ga još zovu i Linux sa ljudskim licem. Neka se i vama nasmeši.

Leave a Reply