E-servisi · Internet · IT

Unapređenje poslovanja korišćenjem savremenih tehnologija i Interneta

U Beogradu je u Privrednoj komori Srbije održan sastanak na kome je predstavljen projekat “Poslovanje uz upotrebu IT i Interneta, iExec Business Essentials“. Projekat je namenjen obuci zaposlenih u sektoru usluga za efektivno i efikasno povezivanje u klastere i korišćenje savremenih tehnologija i Interneta u poslovanju.

Ministarstvo trgovine i usluga je pokrenulo Projekat povezivanja subjekata iz oblasti usluga u klastere u okviru koga će u prvoj godini realizacije Projekta, finansirati infrastrukturu za razvoj klastera i to: izradu Internet portala, obuku za njegovo korišćenje i dati podsticajna sredstva za razvoj dva pilot klastera.

Ministarstvo je u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada od septembra 2008. pokrenulo obuku za osposobljavanje zaposlenih u firmama koje su ili pretenduju da budu članice klastera.

Obuka je direktno usmerena prema klasterima u nastajanju i postojećim sistemima privrednih „grozdova“ gde se učesnici usmeravaju na upotrebu alata koji olakšavaju komunikaciju i ostvaruju efekat sinergije u radu.

Program obuke je takođe usmeren ka podizanju kapaciteta zaposlenih u MSP i njihovom usmeravanju ka upotrebi savremenih komunikacionih tehnologija u radu. Obukom bi se povećao stepen iskorišćenja servisa i rešenja koje nudi Portal i uopšte nove tehnologije u poslovanju.

Leave a Reply