IT

Unapređenje poslovnih jedinica otvaranjem Cisco mrežne platforme ka trećim licima

Otvaranjem svojih platformi za korisnike i dizajnere aplikacija, Cisco® će omogućiti svojim korisnicima da optimizuju infrastrukturu poslovnih jedinica, i istovremeno prošire pristup neophodnim resursima za poslovanje

Cisco® je na nedavno održanom Partnerskom Samitu najavio uvođenje novih rešenja kojima se dodatno optimizuju poslovne jedinice, što će kompanijama omogućiti da mreže u svojim poslovnim jedinicama prilagode jedinstvenim potrebama svog poslovanja. Cisco® partneri će ovim dobiti novu mogućnost da ponude diferencirana rešenja i usluge koji će biti još bolje usklađeni sa poslovnim potrebama korisnika.

Cisco® je uveo niz novih proizvoda za potrebe bezbednosti resursa, bežične tehnologije i objedinjenih komunikacija, kao i niz inovacija kojima se unapređuje produktivnost zaposlenih u poslovnim jedinicama i omogućava operativna efikasnost informacionih tehnologija.

Cisco Application eXtension Platform– Cisco AXP platforma obezbeđuje čvršću integraciju mreže i poslovnih aplikacija čime će korisnici postići veću efikasnost i inovativnost u poslovanju. Sastoji se od otvorenih, Cisco ISR hardverskih modula zasnovanih na Linux tehnologiji za izradu aplikacija i hosting koji obezbeđuju podršku čvršćoj integraciji mreže i aplikacija. Jedan AXP modul može istovremeno da podrži više aplikacija, čime se u poslovnim jedinicama optimizuje iskorišćenost raspoloživog prostora za opremu. Cisco® je uveo novu AXP kategoriju i u svoj “Program za dizajnere tehnologija” (Technology Developer Program) čime korisnicima, nezavisnim isporučiocima softvera, integratorima sistema i davaocima usluga obezbeđuje neophodnu tehničku i marketinšku podršku za kreiranje, razvoj i distribuciju rešenja zasnovanih na AXP platformi.

Imajući u vidu svoje opredeljenje da korisnicima omogući veću fleksibilnost u poslovnim jedinicama, Cisco® uvodi uređaj WAAS WAE-674 Wide Area Application Engine čime će se ubrzati centralizovane aplikacije za centre podataka i lokalni hosting aplikacija. Ova nova funkcija omogućiće korisnicima Cisco® rešenja da izaberu IT resurse iz poslovnih jedinica koje žele da centralizuju u centar za podatke, a da pri tome dobiju visok učinak aplikacija u WAN-u, kao i da u poslovnim jedinicama zadrže Microsoft Windows platformu koja će se koristiti za osnovne IT usluge.

Cisco ISR serije 880 i 860 su prvi ruteri fiksne konfiguracije koji predstavljaju kombinaciju Cisco Unified Wireless i IEEE 802.11n bežične LAN tehnologije za male poslovne jedinice. Navedeni modeli Cisco ISR-a serije 880 sadrže integrisani 3G bežični WAN interfejs, čime je zadovoljena sve veća tražnja za bežičnim WAN-om kao rešenjem za primarni i rezervni prenos podataka. Ostali moduli obezbeđuju podršku za upravljanje uslugama, uključujući prenos glasa i podršku za prenos SIP protokola (Session Initiation Protocol).

Unapređenje objedinjenih komunikacija i jednostavno upravljanje- Putem novog Cisco® softvera za upravljanje konfiguracijom “Cisco Unified Border Element” , Cisco® je uneo poboljšanja u integrisano upravljanje uslugama za prenos govora i podataka, kao i uslugama koje se odnose na bezbednost resursa, a koje se obavljaju preko Cisco® rutera.

Leave a Reply