IT

UniCredit Group pomogao ComaTrade-u da preuzme Hermes Softlab

Akcionari društva HERMES SoftLab prihvatili su ponudu za akviziciju te kompanije koju je ComTrade Group predala 18. marta 2008. godine. Novonastala kompanija će biti najveća IT grupacija u Jugoistočnoj Evropi, sa mogućnošću da ponudi najširi spektar IT rešenja i usluga, kao i distribuciju IT proizvoda na lokalnom i regionalnom nivou. Kompanija nastala udruživanjem ComTrade Group i Hermes SoftLaba će, pored učvršćivanja svog položaja na postojećim tržištima, omogućiti i bolju pozicioniranost za dalje širenje u Jugoistočnoj Evropi, kao i na tržištima Evropske Unije, SAD i Bliskog Istoka.

Nova kompanija će imati 1600 zaposlenih, ukupan prihod od 300 miliona evra i biće prisutna u 14 država u svetu. UniCredit Group je obezbedio sredstva za ovo proširenje, čime će, putem Principal Investmentsa, postati manjinski vlasnik 21% akcija novonastale grupacije. »Kompanija ComTrade Group je izuzetno zadovoljna što zaključuje ovaj posao i što će u sastavu grupacije imati high‐end IT kompaniju poput HERMES SoftLaba.

Ovo strateško partnerstvo među kompanijama omogućiće ubrzani razvoj ICT centara u Adriatic regionu i porast prodaje na internacionalnim tržištima. Stategija ComTrade Group usmerena je ka razvoju širokog spektra proizvoda i usluga na tržištima sa najvećim potencijalom, posebno u severnoj Americi i Bliskom Istoku.

Do ostvarenja tog cilja, kompanija će nastaviti proces internacionalizacije i u narednom periodu verovatno ponuditi svoje akcije na berzi« rekao je Veselin Jevrosimović predsednik kompanije ComTrade Group, komentarišući strategiju razvoja. »Strategija kompanije počivaće na razvoju potencijala obe kompanije i ekspanziji na nova tržišta,« dodao je Jevrosimović. »Proširićemo svoje prisustvo u Adriatic regionu i ubrzati rast prodaje i izgradnje regionalne mreže razvojnih centara.

Očekujemo značajan napredak kada je u pitanju naša zastupljenost na američkom i bliskoistočnim tržištu, gde do sada nismo značajnije poslovali,« objasnio je razloge za strateško partnerstvo CEO kompanije Hermes SoftLab, Gregor Smrekar, komentarišući razloge za strateško partnerstvo. »Hermes SoftLab će, kroz svoja iskustva u high‐end tehnologijama, ComTrade grupaciji pružiti dodatnu snagu u brzo rastućem IT Solutions segmentu, cenjenom od strane Hermesovih globalnih klijenata. Verujemo da je strateško partnerstvo optimalno rešenje za obe strane koje će imati dobrobit od rasta potencijala kompanije. Za zaposlene ovo znači kontinuitet i dokaz da će kompanija ostati jedno od nastimulativnijih radnih okruženja u regionu, za trenutne akcionare će predstavljati izlaz po odličnim uslovima, a našim klijentima će omogućiti da u budućnosti mogu očekivati širi spektar boljih usluga« dodao je Smrekar.

Claus Mansfeldt, Managing Director u UniCredit Group’s Principal Investments, izrazio je svoju podršku ovoj transakciji: »UniCredit je veoma ponosan što ima svoj udeo u stvaranju regionalnog šampiona u IT sektoru, odnosno u spajanju ComTrade Group and Hermes SoftLaba. Privukao nas je vrhunski kvalitet proizvoda i usluga koje nude obe kompanije i želimo da podržimo njihov ujedinjeni i uspešan rast na međunarodnom tržištu “.

Leave a Reply