IT

Telekom Srbija – najsavremenija rešenja za Univerzijadu 2009

Za potrebe održavanja Univerzijade 2009, Telekom Srbija je obezbedio najsavremenije servise, koji su bazirani na postojećoj i novoizgrađenoj telekomunikacionoj infrastrukturi.

Tako su realizovana i značajna proširenja i unapređenja javne telekomunikacione mreže – izgrađeno je preko 600 km novih optičkih vlakana koja povezuju sve objekte i borilišta koji će se koristiti tokom ovog sportskog događaja. Podrška za informacioni sistem Univerzijade sastoji od podsistema za prikupljanje rezultata, za akreditaciju, za bezbednost, za realizaciju TV prenosa, brzi pristup Internetu, i fiksnu telefoniju.

Infrastruktura izgrađena uoči Univerzijade 2009. imaće svoju primenu i po završetku ovog događaja i funkcionisaće kao integralni deo postojeće telekomunikacione mreže Telekoma Srbija. Učesnici i organizatori Univerzijade imaće priliku da prvi, premijerno koriste nove servise Telekoma Srbija zasnovane na IP tehnologiji, kao što su IP CENTREX i širokopojasni telefonski priključak (IP telefon). Posebno je značajna činjenica da će svi ovi servisi uskoro biti dostupni i drugim korisnicima širom Srbije“, rekla je Jelena Stojanović, direktor Funkcije za marketing i prodaju Telekoma Srbija, na prvoj konferenciji za novinare u Univerzitetskom naselju.

Svaka od soba univerzitetskog naselja Belville opremljena je najsavremenijom telekomunikacionom opremom, a svim učesnicima i organizatorima Univerzijade obezbeđeni su servisi fiksne i mobilne telefonije u vidu paketa usluga mobilne i fiksne telefonije, Interneta i IPTV paketa. Svi učesnici moći će da koriste paket usluga fiksne telefonije koji se zasniva na principu prepaid plaćanja tako da se fiksni prepaid račun u svakom trenutku može dopuniti kupovinom odgovarajućih vaučera za dopunu.

Pored toga, u sobama će im biti dostupan ADSL i IPTV, a moći će i da odaberu najpogodniji paket ADSL-a, IPTV i fiksne telefonije. Prepaid kartice mt:s koje omogućavaju pozive ka inostranstvu po jedinstvenoj ceni, biće daleko povoljnijje od roaming usluge stranog operatora. U ponudi će se naći i Data prepaid kartice za mobilni internet. Novinarima akreditovanim za ovaj događaj biće omogućeno da upotrebom Press InoCall vaučera telefoniraju po povoljnijim tarifama u nacionalnom i internacionalnom saobraćaju.

Leave a Reply