IT

Upis na Računarskom fakultetu

Objavljena je preliminarna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit iz informatike i/ili matematike u junskom upisnom roku, za program osnovnih akademskih i strukovnih studija. Upis će se odvijati od 28. juna od 10 do 16 časova, u sekretarijatu Računarskog fakulteta, Knez Mihailova 6, V sprat.


Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose:
* izvod iz matične knjige rođenih;

* svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole ili overene fotokopije;

* diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;

* dve identične fotografije formata 4×6 cm;

* dve fotografije formata 3×3,5 cm;

* fotokopija (ne mora da bude overena) lične karte i

* dokaz o uplati školarine.
Pogledajte rezultate prijemnog ispita iz matematikeinformatike.

Leave a Reply