IT

Upis u Računarsku gimnaziju “Smart”

Računarska gimnazija “Smart” Novi Sad je objavila zvanični konkurs za upis u novu školsku 2012/2013 godinu. Gimnazija ima ukupno 40 slobodnih mesta za prijem u prvi razred i to za 20 učenika na smeru Informatika i 20 učenika na Opštem smeru.

Upis učenika će se vršiti od 25. juna do 31. avgusta 2012. godine.

Učenici prilikom upisa podnose sledeća dokumenta:

  • Prijava za upis (dobija se u gimnaziji);
  • Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;
  • Potvrda o izlasku na završni ispit;
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Diplome o osvojenom prvom, drugom ili trećem mestu na međunarodnom i republičkom takmičenju učenika osmog razreda osnovne škole;
  • Diplome ili druge dokaze o posebnim dostignućima.

Pre prijave za upis, kandidati i njihovi roditelji obavljaju intervju sa školskim psihologom.

Za mesto redovnog učenika mogu konkurisati kandidati koji su završili osnovnu školu i koji su rođeni posle 31. avgusta 1995. godine.

Vanredno se mogu obrazovati svi zainteresovani za sticanje znanja iz oblasti informatike, bez obzira na godine, samostalnim učenjem, putem konsultacija koje se održavaju u školi ili koristeći internet. Upis za vanredne učenike se vrši tokom cele nastavne godine, od 1. septembra do 31. maja. Prilikom upisa sklapa se Ugovor o vanrednom školovanju, dobijaju se potrebni udžbenici i liste pitanja koja treba savladati uz konsultacije sa predmetnim nastavnicima pre izlaska na ispit.

Ispiti se zakazuju preko sekreterijata škole nakon priprema za ispit, a moguće je prijaviti sve pripremljene ispite u jednom ispitnom roku. Trajanje vanrednog školovanja nije ograničeno tj. može se, u zavisnosti od sposobnosti i brzine usvajanja znanja pojedinca, završiti za kraći ili duži period. Upis vanrednih kandidata vrši se na isti način i po istim merilima kao i upis redovnih učenika, ali PO ZAVRŠETKU UPISA REDOVNIH UČENIKA.

Sve detaljnije informacije o upisu možete dobiti na telefon 021/47-28-200 lok.126

Leave a Reply