IT

Upis u Računarsku gimnaziju Smart

Računarska gimnazija Smart organizuje avgustovski upisni rok. Učenici koji se nisu upisali u junskom roku imaju šansu da pokušaju u Računarskoj gimnaziji Smart. U avgustovskom roku  nova generacija srednjoškolaca upisuje se bez prijemnog ispita, odnosno na osnovu opšteg uspeha iz VI, VII i VIII razreda osnovne škole i rezultata iz matematike ostvarenog na kvalifikacionom ispitu u svojim osnovnim školama. Učenicima se vrednuju nagrade sa takmičenja i diploma „Vuk Karadžić“.

1. UPIS U  AVGUSTOVSKOM ROKU

 • Ukoliko škola ne primi dovoljan broj učenika u junskom roku, upis će se vršiti i u avgustovskom roku.
 • Prijem dokumenata za upis u prvi razred gimnazije je od 10.08. 2009.  do 28.08.2009. godine od 08:00 do 16:00 časova
 • Rezultati upisa će biti objavljeni 28.08.2009. godine do 16.00 časova na oglasnoj tabli škole.
 • KONAČNI REZULTATI UPISANIH UČENIKA ĆE BITI OBJAVLJENI 31.08.2009.god do 8:00h na oglasnoj tabli Škole.

2. ORGANIZACIJA UPISA – AVGUSTOVSKI ROK

Rb
Aktivnost
Vreme realizacije
I upisni krug avgust
1.
Prijavljivanje kandidata i podnošenje dokumenata
od 10.08. 2009. do 28.08.2009.
2.
Popunjavanje  upitnika
od 10.08. 2009. do 28.08.2009.
3.
Intervju sa kandidatima i roditeljima
Po dogovoru
4.
Objavljivanje konačne rang liste primljenih kandidata
31.08.2009.
5.
Upis primljenih kandidata
od 10.08. 2009. do 28.08.2009.
 • Učenici koji su polagali kvalifikacioni ispit u svojim osnovnim školama, mogu se prijaviti za upis u Računarsku gimnaziju Smart  avgustovskom roku od 10.08.2009. do 28.08.2009. od 08:00h do 16:00h, kada će i popunjavati upitnik;
 • Intervju sa kandidatima i roditeljima po naknadno utvrđenom  rasporedu formiranom u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, obaviće se u avgustu u dogovoru sa roditeljima
 • Objavljivanje konačne rang liste primljenih kandidata objaviće se na oglasnoj tabli škole, 31. avgusta 2009. godine do 08:00 časova na oglasnoj tabli škole;
 • Upisivanje kandidata u školu u avgustovskom roku  je od 10.08.2009. godine od 08:00h do 16:00 časova;
 • Formira se jedinstvena rang lista za sve učesnike u konkursu;
 • U slučaju ako kandidati imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji:
  • je radio prijemni ispit u Računarskoj gimnaziji Smart;
  • ima osvojene nagrade na takmičenjima;
  • poseduje višu ocenu iz predmeta matematika, fizika i informatika.

Leave a Reply