IT

Upisne aktivnosti na Fakultetu tehničkih nauka

U periodu od 27. juna do 14. jula na Fakultetu tehničkih nauka realizuje se konkurs za upis u I godinu osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija.

Upisne aktivnosti se realizuju prema sledećem rasporedu:

  • 27. – 29. jun – prijava kandidata za polaganje prijemnog ispita
  • 02./03./04. jul – polaganje prijemnih ispita prema rasporedu
  • 09. do 14. jul – upis primljenih kandidata

Na prijave za polaganje prijemnog ispita potrebno je poneti:

1. Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original/fotokopije)
2. Diploma o završenom-maturskom ispitu (original/fotokopija)
3. Izvod iz matične knjige rođenih bez obzira na datum izdavanja (original/fotokopija)
4. Dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita (original uplatnica)
5. Prijavni list (dobija se na dan prijavljivanja na fakultetu)

Sve informacije u vezi sa upisom na Fakultet tehničkih nauka možete pogledati u Konkursu:

Leave a Reply