Događaji · IT

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji 2009.

Republički zavod za statistiku Srbije poziva zainteresovane na prezentaciju rezultata istraživanja: Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji 2009., koja će se održati u Privrednoj komori Srbije, 23. septembar 2009. u 12 časova.

Publikacija sadrži preko 100 tabela sa sledećim podacima:
DOMAĆINSTVA I POJEDINCI
Uzorak:

 • 2400 domaćinstava
 • 2400 pojedinaca

Istraživanje rađeno po metodologiji EUROSTAT-a (kancelarija za statistiku Evropske unije) na teritoriji Republike Srbije ( bez Kosova i Metohije)

Podaci za domaćinstva ukrštani su sa:

 • Prihodom
 • Tipom domaćinstva ( urbano, ruralno )
 • Prikazani regionalno ( centralna Srbija, Vojvodina, Beograd )

Podaci za pojedinca ukrštani su sa:

 • Godinama ispitanika
 • Polom
 • Obrazovanjem
 • Radnim statusom

PREDUZEĆA

Uzorak:

 • 1152 preduzeća

Istraživanje rađeno po metodologiji EUROSTAT-a (kancelarija za statistiku Evropske unije) na teritoriji Republike Srbije ( bez Kosova i Metohije)

Podaci za preduzeća ukrštani su sa:

 • Veličinom preduzeća ( mala, srednja i velika preduzeća )
 • Prikazani regionalno ( centralna Srbija, Vojvodina, Beograd )

Leave a Reply