IT

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji 2011.

Razvoj i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija transformisali su savremeno društvo u „informaciono društvo”. Njegova glavna karakteristika je ta što informacionokomunikacione tehnologije igraju najvažniju ulogu kako u proizvodnji i ekonomiji, tako i u svim ostalim sferama života pojedinaca i društva u celini.

Uvidevši značaj ovih tehnologija, Republički zavod za statistiku sproveo je 2004. godine pilot istraživanje o korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u organizacijama koje se bave bankarstvom i osiguranjem. Primarni cilj tog poduhvata bilo je testiranje metodologije i instrumenata i pripremanje za uvođenje sličnih, redovnih istraživanja koja se odnose na domaćinstva i privredu.

U prethodnih pet godina Republički zavod za statistiku sproveo je dva istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija. Prvo se odnosilo na domaćinstva i pojedince, a drugim su bila obuhvaćena preduzeća. Oba ova istraživanja sprovedena su i u 2011. godini. Istraživanja su sprovođena po metodologiji Evrostata, na teritoriji Republike Srbije. U okviru podataka za Republiku Srbiju nisu prikazani podaci za AP Kosovo i Metohija. Kada je reč o domaćinstvima i pojedincima, referentni period činila su tri meseca koja su prethodila telefonskom intervjuisanju. Referentni period za najveći broj pitanja postavljenih preduzećima bio je januar 2011, dok su se pojedina pitanja odnosila na celokupnu 2010. godinu.

Uzorak

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima sprovedeno je na reprezentativnom uzorku od 2400 domaćinstava na teritoriji Republike Srbije. Stopa odgovora iznosi 97,0% (2329 domaćinstava).

Uređaji u domaćinstvima

Na pitanje koje se odnosi na uređaje zastupljene u domaćinstvima ispitanici su mogli davati više odgovora. Istraživanje pokazuje da 98,9% domaćinstava poseduje TV a 44,4% kablovsku TV.

82,5% domaćinstava poseduje mobilni telefon

15,5% domaćinstava poseduje laptop, što predstavlja povećanje od 4,3% u odnosu na 2010. godinu, 6,2% u odnosu na 2009. godinu, a 9,7% u odnosu na 2008. godinu.

Broj računara u domaćinstvima

Najveći broj domaćinstava poseduje jedan računar (88,4%), dok dva računara poseduje znatno
manje domaćinstava (9,9%). Razlike se mogu uočiti i kada se uporedi zastupljenost računara u urbanom i ruralnom delu Srbije: 60,8% naspram 39,7%. U odnosu na 2010. godinu, ovaj jaz se neznatno povećao. U prilog tome govore i stope rasta zastupljenosti računara u urbanom i ruralnom delu Srbije. U urbanom delu Srbije stopa rasta je 2,1%, dok taj rast u ruralnom delu Srbije, u odnosu na 2010, iznosi 1,4%.

Internet u domaćinstvima

U Republici Srbiji 41,2% domaćinstava poseduje Internet priključak, što čini povećanje od 2,2% u odnosu na 2010. godinu, 4,5% u odnosu na 2009. godinu, a 8% u odnosu na 2008. godinu. Zastupljenost Internet priključka najveća je u Beogradu i iznosi 51,6%. U Vojvodini ona iznosi 42%, a u centralnoj Srbiji 36,3%.

Značajne razlike postoje i kada uporedimo zastupljenost Internet priključaka u urbanom i ruralnom delu Srbije: 51% naspram 27,2%. U poređenju sa 2010. godinom, rezultati pokazuju da se jaz u pogledu zastupljenosti Internet priključaka u urbanom i ruralnom delu Srbije neznatno smanjio. U urbanom delu Srbije stopa rasta je 1,7%, dok taj rast u ruralnom delu Srbije iznosi 3,1%.

Isto kao i kod zastupljenosti računara u domaćinstvima, veliki jaz postoji u pogledu posedovanja Internet priključaka kada se pogleda struktura domaćinstava prema visini mesečnog prihoda. Internet priključak većinom poseduju domaćinstva koja imaju mesečni prihod koji premašuje 600 evra (83,8%), dok učešće domaćinstava sa prihodom do 300 evra iznosi svega 25,9%.

25,9% domaćinstava s prihodom do 300 evra poseduje Internet priključak

Kada pogledamo podatke za 2010. godinu, vidimo da se jaz u 2011. godini u pogledu zastupljenosti Internet priključaka, prema visini prihoda, smanjio. To nam jasno govore stope rasta u pojedinim kategorijama prihoda za 2010. godinu, u odnosu na prethodnu godinu. Dok je stopa rasta za domaćinstva sa prihodom većim od 600 evra, u odnosu na 2010. godinu, 0,3%, odnosno 0,6% za domaćinstva s prihodom od 300 do 600 evra, stopa rasta za domaćinstva s prihodom do 300 evra iznosi 6,7%.

7,8% domaćinstava koja imaju Internet priključak koriste modemsku konekciju

Na pitanje o uređajima pomoću kojih se u domaćinstvima pristupa Internetu čak je 88,7% domaćinstava odgovorilo da je to personalni računar. 27,8% domaćinstava u tu svrhu koristi laptop, dok 15,7% domaćinstava pristupa Internetu koristeći mobilni telefon. Na osnovu rezultata istraživanja došlo se do zaključka da se broj domaćinstava koja pristupaju Internetu pomoću laptopa povećao za 8,5% u odnosu na 2010. godinu. S druge strane, smanjio se broj domaćinstava koja pristupaju Internetu preko personalnog računara (smanjenje od 2,3%).

31% domaćinstava u Srbiji ima širokopojasnu (broadband) Internet konekciju

Širokopojasna (broadband) Internet konekcija ne omogućava samo brži pristup Internetu, već menja celokupni način upotrebe Interneta budući da omogućava preuzimanje (download) informacija sa Interneta na značajno brži način od tradicionalne (dial-up) modemske konekcije. U skladu s tim, kao jedan od osnovnih pokazatelja razvijenosti upotrebe IKT-a u Evropskoj uniji od 2005. godine jeste i procenat domaćinstava koja poseduju ovaj vid Internet konekcije. U Srbiji 31% domaćinstava ima širokopojasnu (broadband) Internet konekciju, što čini povećanje od 3,4% u odnosu na 2010. godinu, a 8,1% u odnosu na 2009. godinu. Zastupljenost ove vrste Internet konekcije najveća je u Beogradu i iznosi 43,4%, u Vojvodini 28,8%, a najmanja je u centralnoj Srbiji i iznosi 26,5%.

Pojedinci: upotreba računara

U Republici Srbiji je 54,3% lica u poslednja tri meseca koristilo računar, 2,3% lica je koristilo računar pre više od tri meseca, a 3,3% pre više od godinu dana. Čak 40,1% lica nikada nije koristilo računar. Za 3,6% se povećao broj korisnika računara u odnosu na 2010. godinu, za 4,6% u odnosu na 2009. godinu, a za 7,9% u odnosu na 2008. godinu.

Broj korisnika računara povećao se za 3,6% u odnosu na 2010. godinu

U odnosu na 2010. godinu, broj lica koja su koristila računar u poslednja tri meseca povećao se za nešto više od 150 000. Na pitanje koliko su često, u proseku, koristili računar u poslednja 3 meseca, 80,9% ispitanika odgovorilo je da računar koristi svakog dana ili skoro svakog dana, 13,6% najmanje jednom nedeljno, 3,8% najmanje jednom mesečno, a 1,7% ređe nego jednom mesečno.

Preko 2 500 000 lica koristi računar svakog ili skoro svakog dana

U odnosu na 2010. godinu, broj lica koja su koristila računar svakog ili skoro svakog dana povećao se za nešto više od 200 000.

Pojedinci: upotreba mobilnog telefona

Istraživanje je pokazalo da 85,3% stanovništva koristi mobilni telefon, dok je taj podatak za 2010. godinu iznosio 82,7%. U odnosu na 2010. godinu, broj lica koja su koristila mobilni telefon povećao se za nešto više od 15 000.

Preko 4 800 000 lica koristi mobilni telefon

3 thoughts on “Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji 2011.

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Prvo, informaciono društvo se najjednostavnije shvata kao društvo koje se bavi (zanima) informacijama – saopštenjima ili saznanjima koja mogu biti predstavljena u obliku znakova, simbola, signala ili zvukova, ili u drugim oblicima pogodnim za komunikacije, registrovanje ili obradu.

  Nije ispravna težnja da se IKT uvuče u informaciono društvo, jer pojam tehnologije nije sinoniman sa pojmom društva. Poistovećivanje ova dva pojma je suprotno zdravom razumu. U Oksforfskom rečniku tehnologija se definiše kao primena naučnog znanja u praktične svrhe, naročito u industriji, a društvo kao grupu ljudi koji žive u više ili manje uređenoj zajednici.

  Drugo, tvrdnja da “informacionokomunikacione (bez crtice, novi “trend”, prim. D. P.) tehnologije igraju najvažniju ulogu kako u proizvodnji i ekonomiji, tako i u svim ostalim sferama života pojedinaca i društva u celini”, nije tacna. Da je to praznoverje tacno, u SAD ne bi nastala finansijska kriza, i u EU i druge svetske ekonomije ne bi se prenela i vec tri godine “carovala” privredna kriza – vec bi postojalo puno blagostanje.

  I trece, po mom skromnom misljenju, kriza ce uskoro (ako vec nije) ozbijlno zahvatiti i IKT sektor, koji je olicen, prvenstveno u globalnoj informaciono-komunikacionoj mrezi zvanoj “Internet”. Suprotnosti izmedju stare svetske telekomunikacione mreze i nove globalne IK mreze, postale su nesnosljive. A i uvodjenje digitalne TV kod nas i nasih suseda ne ide planiranim putem (DVB-T2 protiv DVB-T?). Jedina svetla tacka u ovom sektoru je mobilna telefonija koja se razvila nevidjenom brzinom pre krize. Tako da je pravo na komunikacije osvareno pre mnogih drugih prava (npr. prava na rad). Toliko.

  P. S. – Sto se tice statistike (bez koje se ne moze), vazi i dalje staro “pravilo”: u pasivnim krajevima jede se kupus; u bogatim podrucjima jede se meso; statisticki zakljucak: u proseku svi jedemo – sarmu.

  Interesantno, u ovim istrazivanjima fali ovakav zakljucak. Zasto?

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  P. S. 1 – Republički zavod za statistiku putem ovakvih istrazivanja uzima monopolizovani posao (“hleb”) iz ruku Uprave za Digitalnu agendu, Republicke agencije za elektronske komunikacije i nekih drugih, manje bitnih institucija. To je nelojalna konkurencija na “trzistu” IKT informacija?

Leave a Reply