IT

Upravljanje IT uslugama pomoću ITIL V3 modela

Sve brži tazvoj informacionih tehnologija (IT-a) ima veoma veliki uticaj na poslovanje kompanija. Zahvaljujući brzom i kontinuiranom razvoju informacionih tehnologija, kompanije mogu mnogo brže da ponude svoje proizvode i usluge na tržištu. Iz tog razloga sve veću ulogu u kompanijama dobijaju IT sektori kao veoma važan poslovni resurs.

Da bi efikasnost isporuka IT usluga bila što bolja trebalo bi na neki način upravljati ovim sistemom. Jedan od modela za upravljanje IT uslugama je ITIL model (ITIL – Information Technology Infrastructure Library).

smart

ITIL model opisuje kako bi trebalo organizovati procese u okviru IT sektora. Cilj ovakve organizacije procesa je efikasnija i efektivnija isporuka poslovnih zahteva, dokumentovanje procesa kao i jasna podela uloga i odgovornosti. Primarni cilj upravljanja IT uslugama (IT Service Management, ITSM) je osigurati kvalitet IT usluga i njihovu usklađenost sa poslovnim zahtevima.

ITIL je “najbolja praksa” koja se zasniva na znanju i iskustvu stručnjaka kao i praktičnoj primeni istih.

Naučite kako da upravljte:

  • Portfoliom usluga,
  • Incidentima,
  • Bezbednošću informacija,
  • Problemima,
  • Promenama,
  • Kapacitetima,
  • Dobavljačima,
  • Zahtevima…

Kompanija Smart d.o.o. organizuje trening po ITIL V3 modelu, koji je zakazan u periodu od 12 do 14. februara 2014, (sreda, četvrtak i petak) u terminu od 09:00 do 16:00h.

Leave a Reply