Događaji · IT · Software

Upravljanje projektima korišćenje softvera – savremene metode i tehnike

Privredna komora Beograda u saradnji sa prof. dr Darkom Plamencem, projekt menadžerom i konsultantom nemačke kompanije “POYRY Infra GmbH“, 12.03.2009. godine realizovala je jednodnevni seminar na temu “Upravljanje projektima korišćenjem softverskih sistema“. Seminar je svojom aktuelnošću privukao veliku pažnju zaintresovanih, a u programu je aktivno učešće imalo 46 učesnika.

Koncept seminara je bio da se obrade savremene metode i tehnike upravljanja projektima primenom softverskih paketa Microsoft Project i Primavera Project Planner, kao i da se predstave sličnosti i razlike u procesu planiranja i upravljanja projektima, korišćenjem ovih, inače u svetu, naviše zastupljenih paketa.

Nastavlljajući saradnju sa prof. dr Darkom Plamencem, Privredna komora Beograda će organizovati i višednevne napredne kurseve sa radionicama (workshops) na kojima će učesnici sami, na računaru, uz pomoć predavača, savladati i unaprediti znanja u primeni savremenih softverskih paketa.

Leave a Reply