IT

Uređenje normativnog okvira za video nadzor i zaštitu ličnih podataka

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodolјub Šabić razgovarao je danas sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem o pitanjima unapređenja normativnog okvira i drugih uslova u vezi sa raznim obradama ličnih podataka koje Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši.

Pored više tema u vezi sa obradom podataka o ličnosti poseban akcenat razgovora bio je na pitanjima video-nadzora u oblasti bezbednosti saobraćaja. Zajednički je konstatovano da ne samo nekoliko poslednjih tragičnih događaja koji su dobili veliki publicitet u javnosti, nego ukupna situacija ukazuju na potrebu unapređenja tog sistema.

Poverenik i ministar su se složili da je potrebno i nužno da se obezbeđenjem normativnih, finansijskih, materijalnih i logističkih pretpostavki stvaraju uslovi za funkcionisanje jednog savremenog sistema video sistema nadzora saobraćaja koji će policiji omogućiti efikasno otkrivanje počinioca krivičnih dela i obezbeđivanja potrebnih dokaza u krivičnom postupku, ali koji istovremeno mora i garantovati da će podaci o ličnosti biti korišćeni isklјučivo u svrhe predviđene zakonom i isklјučiti, odnosno na minimum svesti moguće zloupotrebe tih podataka i jemčiti da će u slučaju eventualnih zloupotreba počinioci biti lako identifikovani i kažnjeni.

Leave a Reply