Događaji · IT

Uskoro ovogodišnji INFOFEST 2008

U Budvi će se od 28. septembra do 3. oktobra održati INFOFEST 2008. Tokom proteklih 15 godina INFOFEST se afirmisao kao regionalni informatički skup na kome se mogu videti najnovija računarska oprema i rešenja i saopštiti autorski radovi. INFOFEST je postao mesto razmene iskustava i sticanja novih saznanja i kontakata.

Već su najavili da će svoju opremu i rešenja predstaviti kompanije: „SAGA“, „MFC“, „Microsoft“, „Promonte“, „Informatika MN“, „Motorola“, „Čikom“ i dr. Ove, kao i niz drugih IKT kompanija prikazaće, kako se njihova oprema i rešenja mogu iskoristiti u poslovanju preduzeća, državnih organa, banaka i drugih korisnika.

INFOFEST pruža priliku i da se saopšte originalni autorski radovi iz oblasti: projektovanja informacionih sistema, računarskih mreža, Interneta i elektronskog poslovanja, multimedijalnih sistema, softverskog inženjerstva, ekspertskih sistema i dr. Prijava radova je do 31. jula. Radovi se pre prihvatanja recenziraju a prihvaćeni radovi se objavljuju u zborniku.

Organizatori INFOFESTA su: Sekretarijat za razvoj Crne Gore i konsultantska kompanija „Biznis Link“ iz Beograda.

Više informacija o INFOFESTU se može dobiti na sajtu, a prijava za skup se šalje preko meila [email protected]>

Leave a Reply