IT

Uspešan start Healthcare sektora

Healthcare sektor kompanije Siemens d.o.o. Beograd startovao je u novoj poslovnoj godini sa nekoliko značajnih projekata u oblastima Magnetna rezonanca i nuklearna medicina.

Nakon uspešno realizovanog projekta – Nacinonali PET centar za Klinički centar Srbije, koji je finansiralo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a koji je vezan za nuklearnu mediicnu, Helathcare sektor je realizovao još dva projekta u istoj oblasti. Radi se o najsavremenijim Gamma kamerama – model Symbia E, koje će biti instalirane u Vojvodini, tačnije u Institutu za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica i Kliničkom centru Novi Sad. Obe ustanove su Siemens-ovi referentni centri sa širokom paletom instalirane medicinske opreme, tokom dugogodišnje saradnje sa Healthcare sektorom, među kojima su: prvi PET/CT skener u regionu, dve magnente rezonance (od 1.5T i 3T), gamma kamera u Insitutu za Onkologiju, kao i dva CT skenera i angio sala u Kliničkom centru Novi Sad, ne računajući i brojne ultrazvučne aparate u obe ustanove. Sa ove dve gamma kamere, najnovije generacije, oba ova vrhunska medicinska centra mogu parirati elitnim Evropskim dijagnostičkim centrima, po instaliranoj medicinskoj opremi, koja omogućava dijagnostiku gotovo svih bolesti na jednom mestu.

1. oktobra Siemens je sklopio vredan ugovor i sa privatnim dijagnostičkim centarom “Epsilon” iz Beograda o kupovini aparata za magnetnu rezonancu MAGNBETOM Symphony Power Class jačine magnetnog polja 1.5T, što predstavlja najsavremeniji i najbolji aparat ovog tipa u privatnom sektoru u Beogradu. Na ovaj način pacijenti koji ne žele da čekaju na zakazane preglede u narednim mesecima mogu doći do kvalitetne dijagnoze čak i spektroskopskih studija koje rade vrlo retke državne dijagnostičke ustanove.

Leave a Reply