E-servisi · IT

Usvojen Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja telekomunikacija

Vlada Republike Srbije, na sednici od 15. januara 2009. usvojila je Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji za period do 2010. godine. Ovim se bliže definišu dalji koraci, zadaci i obaveze nosilaca razvoja sektora telekomunikacija u Srbiji.

U Akcionom planu je utvrđeno oko 30 aktivnosti, njihovi nosioci i rokovi za realizaciju zaključno sa 2010. godinom.

Izuzetan značaj Akcionog plana se može videti ukazivanjem na neke od aktivnosti kao što su: donošenje politike i Strategije razvoja elektronskih komunikacija, izrada nacrta zakona o elektronskim komunikacijama, primena troškovnog modela u određivanju cene uslaga, omogućavanje pristupa Internetu u svim školama, formiranje tačke razmene nacionalnog Internet saobraćaja i dr. Celokupni tekst Akcionog plana može se naći na sajtu Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo.

Leave a Reply