E-servisi · IT

Uvođenje AVP sistema u Trgovinski sud u Nišu

Pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srbije Dejan Pašić posetiće Trgovinski sud u Nišu povodom uvođenja Programa za automatsko vođenje predmeta (AVP) u sredu, 3. decembra, u 13 časova, Svetosavska 7a.

AVP je razvijen u okviru Projekta reforme sudske uprave trgovinskih sudova Srbije (CCASA), koji finansiraju Ministarstvo pravde i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Ovaj sistem preko interneta omogućava direktan pristup popisu spisa, kao i drugim relevantnim podacima o sudskim predmetima, čime se unapređuje javnost u radu trgovinskih sudova i dostupnost informacijama o njihovim predmetima.

Cilj programa, koji bi do kraja godine trebalo da bude uveden u sve trgovinske sudove u Srbiji, jeste jačanje i modernizacija rada sudske uprave, kao i stvaranje povoljne sredine za strana i domaća ulaganja.

Leave a Reply