E-servisi · IT

Uvođenje AVP sistema u Trgovinski sud u Požarevcu

Pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srbije Dejan Pašić posetiće u sredu, 19. novembra, Trgovinski sud u Požarevcu povodom uvođenja Programa za automatsko vođenje predmeta (AVP).

Sistem će biti pušten u rad u 13 časova, u Trgovinskom sudu u Požarevcu, Jovana Šerbanovića 4.

AVP sistem je razvijen u okviru Projekta reforme sudske uprave trgovinskih sudova Srbije (CCASA), koji finansiraju Ministarstvo pravde Vlade Srbije i Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID).

Ovaj sistem preko interneta omogućava direktan pristup popisu spisa, kao i drugim relevantnim podacima o sudskim predmetima, čime se unapređuje javnost u radu trgovinskih sudova i dostupnost informacijama o njihovim predmetima.

Cilj uvođenja programa je jačanje i modernizacija rada sudske uprave, kao i stvaranje povoljne sredine za strana i domaća ulaganja, pri čemu je planirano da do kraja ove godine bude uveden u sve trgovinske sudove u Srbiji.

Leave a Reply