E-servisi · IT

Uvođenje e-Uprave nije komplikovano, ni finansijski zahtevano

Minister for telecommunications and informatics society visits first Serbian Web Journalism SchoolGrađani Srbije svega 27 odsto administrativnih poslova obavljaju preko Interneta

Elektronska uprava u Srbiji značajno je napredovala u protekle četiri godine, ali nivo sofisticiranosti daleko zaostaje za zemljama zapadne Evrope. Kada će prestati čekanje u redovima za dokumenta? Kada će građani i preduzeća moći da obavljaju te poslove preko interneta? Ova pitanja su rekli bismo najznačajnija u današnje vreme. Ali moramo da kažemo i to da je nivo razvijenosti elektronske uprave u Srbiji najniži među 30 proučavanih evropskih zemalja, zaključak je istraživanja koje je sproveo Univerzitet u Nišu, po narudžbini Ministarstva telekomunikacija i informatičkog društva.

To praktično znači da građani Srbije mogu vrlo malo administrativnih poslova, svega 27 odsto, da obave preko interneta, bez odlaska u nadležne državne institucije. Tako, recimo, građani mogu da dođu do informacija o uslugama državne uprave i da eventualno sa sajtova preuzmu formulare za različita lična dokumenta, ali ne i da neki administrativni posao u potpunosti završe elektronskim putem, da recimo, registruju vozilo ili firmu ili pak dobiju građevinsku dozvolu.

Dostupnost državnih elektronskih servisa ocenjena je sa tri, njihov kvalitet zaradio je samo „dvojku”, dok je broj poslova koji se u potpunosti mogu obaviti preko interneta zanemarljiv, zbog čega se smatra da administracija uopšte nije dostupna onlajn, odnosno, da je na nivou od nula odsto. To je osetno manje nego u EU, iako i neke zemlje članice imaju dostupnost nižu od 25 odsto. Najrazrađenije državne službe na internetu su servisi Nacionalne službe za zapošljavanje sa 70 procenata, što znači da postoji interaktivnost i razmena podataka između države i građana. Tu su i javne biblioteke sa 60 odsto dostupnosti za građane. To podrazumeva da građani mogu da pretražuju baze podataka i kataloge, kao i da rezervišu knjige u nekoj od 77 biblioteka koje su trenutno u elektronskom sistemu.

Najnerazvijenija elektronska usluga je u zdravstvu i u matičnim službama. Dok u prvoj oblasti, uz izuzetak doma zdravlja u Užicu, građani ne mogu da zakažu pregled preko interneta, u slučaju matičnih službi preko 50 odsto građana uopšte ne može onlajn da nađe ni osnovne informacije o radu te službe, kao i o tome kako mogu da dođu do izvoda iz matične knjige. Samo u 37 opština u Srbiji građani mogu da dobiju izvod iz matičnih knjiga bez odlaska u opštinu. Kada je reč o e−upravi namenjenoj pravnim licima, situacija je nešto bolja, pa se procenat dostupnosti kreće oko 45 odsto, što znači da firme mogu veći deo potrebne dokumentacije da preuzmu sa interneta, za razliku od građana. Poređenja radi, dostupnost informacija i dokumenata čak i u Bugarskoj i Rumuniji, najmlađih članica Evropske Unije, prelaze 50 procenata u svim ocenjivanim segmentima. Najbolje zemlje u Evropi u pogledu razvijenosti euprave su Austrija sa gotovo 100 procenata, što praktično znači da građani i firme mogu skoro sve administrativne poslove da obave i dobiju sva potrebna dokumenta preko interneta, zatim slede Malta, Portugal i Slovenija.

Zbog čega Srbija kasni sa uvođenjem eUprave?

Slobodan Marković, predsednik Centra za razvoj Interneta kaže:Proces uvođenja e−Uprave nije tehnički komplikovan, niti je finansijski zahtevan, a imamo ljude i firme koje to mogu da izvedu. Problem je obezbediti podršku Vlade za one koji treba to da sprovode Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo. Vlada je pokazala političku volju da rešava takva pitanja formiranjem pomenutog ministarstva, ali je neophodno osnažiti tu podršku, odvajanjem sredstava iz budžeta da se to sprovede i menjanjem Zakona.

Koliko se kod nas primenjuje e−uprava i u kom obliku razgovarali smo sa Nebojšom Vasiljevićem, pomoćnikom ministra za informaciono društvo.

– Kada se u nekoj priči pojavi domaće preduzeće za koje prvi put čujete, kaže Vasiljević, prvo ćete otići na sajt Agencije za privredne registre da vidite da li takvo preduzeće postoji, kada je registrovano, ko ju je direktor, kakvi su mu finansijski pokazatelji za prethodnu godinu, ko su mu vlasnici, itd. U praksi se sve manje traži izvod iz Registra privrednih subjekata, jer je ta informacija svima dostupna. Još ne možemo registrovati preduzeće bez dolaska na šalter Agencije sa prethodno pribavljenim raznim papirima, ali znam da Agencija intenzivno radi na i tom projektu. U skoro svim većim opštinama, na čelu sa Savskim vencem, gde je najviše nas rođeno, možete preko Interneta podneti zahtev za izvod iz matične knjige i uverenje o državljanstvu koji će vam stići na kućnu adresu. Ovo koristi sve više građana, a posebno oni koji ne žive blizu mesta rođenja. Ako tražite posao, novi web sajt Nacionalne službe za zapošljavanje će vam u tome pomoći. Od servisa za preduzeća već imamo i servise koji su u potpunosti elektronski, kao što je podnošenje carinskih deklaracija ili poreskih prijava za velike poreske obveznike. Na žalost, još uvek je u poslovima sa upravom skoro neizbežno da u nekom trenutku morate doći fizički na šalter, podneti ili pribaviti neki papir.

Zakoni koje je potrebno doneti da bi e−uprava zaživela u punom obliku. Šta je konkretno potrebno uraditi po tom pitanju, zašto se toliko čeka kada su benefiti i za firme i za građane ogromni?

Zakon elektronskom dokumentu se izrađuje i sa nacrtom zakona će uskoro biti upoznata javnost. Pored takozvanih e−zakona, potrebno je promeniti i Zakon o opštem upravnom postupku i Uredbu o kancelarijskom poslovanju, što je među prioritetima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Pored toga je za pojedinačne servise uglavnom potrebno prilagoditi i propise iz datog resora.

Protekle godine održani su brojni skupovi, seminari i konferencije posvećene ovoj temi, a na kojima su učestvovali i ljudi iz vašeg Ministarstva. Na osnovu onoga što se moglo videti na tim skupovima, domaće IT kompanije imaju gotova rešenja koja čekaju na odgovarajuću platformu.

Kada elektronska uprava postane realnost i kada prestanemo da budemo fokusirani na bazične barijere, tek će se tada otvoriti brojne mogućnosti primene tehnologije, kako za nove ili unapređene servise, tako i za efikasniju organizaciju uprave. Ne treba zanemariti ni podsticaj primeni informacionih tehnologija u preduzećima, odnosno ukupnom razvoju elektronskog poslovanja. IT kompanije će imati sve više prilika da pokažu šta znaju.

Koliko se po Vašem mišljenju koriste informacione tehnologije i savremena informatička rešenja u državnim institucijama. Stiče se utisak da je to u mnogo manjoj meri nego u privatnim kompanijama?

Nivo primene IT u državnim institucijama je šarolika, baš kao i među preduzećima. Naravno, u državnim institucijama se promene dešavaju sporije. Na primer, u preduzeću možete jednom odlukom direktora većinu pismene komunikacije preneti u elektronsku formu, dok je u državi potrebno doneti ili promeniti čitav niz zakona i propisa. Prepoznavanje značaja primene informacionih tehnologija u državnim institucijama je sve šire, a Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo podržava sve inicijative koje su usmerene ka razvoju e−uprave, rešava sistemske barijere iz svoje nadležnosti i vodi neke od ključnih projekata u ovoj oblasti, kao što je razvoj centralne infrastrukture i informacionog sistema u samoj Vladi. Očekujemo i sve veću ulogu Zavoda za informatiku i internet koji upravlja centralnim portalom e−uprave i treba da unapredi standarde u primeni informacionih tehnologija u organima javne uprave.

Što se tiče sertifikacionih tela koja će izdavati sertifikate za primenu digitalnog potpisa, za sada je to PTT, da li će to biti još neko?

Već imamo u proceduri još jedan zahtev za registraciju sertifikacionog tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Pored toga je u planu da se lične karte sa čipom koriste za kvalifikovani elektronski potpis, što znači da i MUP treba da postane sertifikaciono telo. Ima još nezvaničnih najava i interesovanja.

Leave a Reply