IT

Uvođenje informacionog sistema povećalo efikasnost Ustavnog suda

Državni sekretar za Digitalnu agendu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Jasna Matić ocenila je danas da je uvođenje informacionog sistema u rad Ustavnog suda Srbije unapredilo efikasnost, komunikaciju unutar sistema i povećalo transparentnost time što je građanima omogućen uvid u predmete.

Matić je na konferenciji za novinare, održanoj u Ustavnom sudu Srbije, navela da je to pravi primer uspešnog projekta informatizacije jedne institucije, i dodala da je to doprinelo i ogromnim uštedama papira.

Predsednik Ustavnog suda Srbije Dragiša Slijepčević istakao je da je uvođenje informacionog sistema u rad ovog suda omogućilo efikasnije postupanje i praćenje predmeta, od ulaska do rešavanja i ekspedicije iz suda.

Uvođenjem tog sistema zaokružili smo ceo proces postupanja na predmetima, budući da se od od prijema inicijalnih akata, do ekspedicija odluka i slanja na objavljivanje u Službeni glasnik ceo proces odvija u elektronskoj formi, naglasio je Slijepčević.

Povodom završetka druge faze informacionog sistema za održavanje elektronskih sednica, automatsko zavođenje predmeta i dodelu predmeta i elektronski proces obrade predmeta u Ustavnom sudu, on je saopštio da je sada moguće vođenje elektronske sednice svih radnih tela u Ustavnom sudu.

To je, kako je naveo, rezultiralo eliminacijom ručnog zavođenja predmeta i ručnog vođenja statističkih evidencija.

Predsednik Ustavnog suda Srbije saopštio je da je informacioni sistem omogućio i da se skrati proces objavljivanja odluka i njihove pripreme.

Nekada je za to bilo potrebno više časova, kao što je i za samo zavođenje bilo neophodno više dana. Danas se, kada je reč o zavođenju predmeta, sve završava za dan ili dva, a za distribuciju je umesto 10 sati potrebno manje od jednog časa, istakao je Slijepčević.

On je napomenuo da je Ustavni sud uvođenjem informacionog sistema smanjio troškove kancelarijskog poslovanja, uz napomenu da je za dosadašnji rad suda nedeljno bilo potrebno spremiti najmanje 35.000 stranica pisanog teksta.

Slijepčević je naveo da će građani uskoro moći da ostvare uvid u predmete koji su u postupku suda unošenjem odgovarajućih podataka u određenu aplikaciju, čime će automatski dobiti izveštaj o stanju predmeta.

Novi informacioni sistem Ustavnog suda jedan je od projekata Uprave za Digitalnu agendu u okviru procesa osnaživanja e-uprave, koji omogućava održavanje elektronskih sednica, automatsko zavođenje, dodelu predmeta i elektronski proces obrade podataka.

One thought on “Uvođenje informacionog sistema povećalo efikasnost Ustavnog suda

Leave a Reply