IT

Uz nove HP i Microsoft uređaje organizacije brže ostvaruju poslovne rezultate

Nova rešenja za poslovno izveštavanje, skladišta podataka, razmenu poruka i konsolidaciju baza podataka, omogućavaju da se poveća produktivnost zaposlenih i smanji kompleksnost IT okruženja. HP i Microsoft predstavljaju četiri nova uređaja iz svog porfolija Konvergentne infrastructure koja u jednom sistemu obuhvataju aplikacije, infrastrukturu i korisničke alate.

Ova rešenja omogućavaju organizacijama da optimizuju donošenje odluka i produktivnost zaposlenih, kao i da pojednostave pokretanje aplikacija. Rešenje HP Business Decision Appliance je već dostupno i omogućava pokretanje sistema za poslovno izveštavanje, dok je u planu da HP E5000 Messaging System for Microsoft Exchange Server na tržište stigne u roku od 45 dana. Preostala dva uređaja bi trebalo da se pojave kasnije ove godine.

Do sada su postojala dva načina za pokretanje kritičnih poslovnih aplikacija: primenom posebnih prilagođenih rešenja čija implementacija traje previše dugo ili upotrebom vlasničkih aplikacija i strukture koja je vrlo rigidna i teška za menjanje. Zbog toga su organizacije samo 32 odsto IT projekata implementacije kritičnih poslovnih aplikacija ocenile kao uspešno.

Novi uređaji konvergentne namene, koje su HP i Microsoft razvili u sklopu partnerstva najavljenog pre godinu dana, prvi su sistemi projektovani po meri IT odeljenja i korisnika istovremeno. Oni omogućavaju pokretanje aplikacija i usluga kao što su poslovno izveštavanje, skladištenje podataka, obrada transakcija i razmena poruka. Zajednički projektovani uređaji i vezane konsultantske usluge i podrška omogućavaju IT odeljenjima da pokrenu kritične poslovne aplikacije za samo jedan sat, dok je za tradicionalna rešenja bilo potrebno i više meseci. Rešenje koje HP i Microsoft već nude, HP Enterprise Data Warehouse Appliance, pruža do 200 puta brže izvršavanje upita i desetostruku skalabilnost tradicionalnih SQL Server implementacija.

“Korisnici žele da značajno skrate vreme implementacije i donošenja odluka”, rekao je Mark Potter, viši potpredsednik i generalni direktor HP-ovog odeljenja za standardne servere i softver. “Naši uređaji za konvergentciju infrastrukture omogućavaju korisnicima da skrate vreme neophodno za prenos informacija, što donosi manje rizike i snižava troškove.”

“Microsoft i HP omogućavaju IT profesionalcima da se izbore s njihovim najvećim neprijateljima: vremenom i kompleksnošću”, rekao je Ted Kummert, viši potpredsednik odeljenja za poslovne platforme u Microsoftovoj grupi za poslovne servere i alate. “Uz nove uređaje omogućavamo našim korisnicima da kritične poslovne informacije imaju onda kada su im potrebne.”

Proširivanje uticaja poslovnog izveštavanja

HP i Microsoft su rešenjem HP Business Decision Appliance, u poređenju sa tradicionalnim rešenjem za poslovno izveštavanje u kojem aplikacije, infrastruktura i korisnički alati nisu unapred integrisani, značajno smanjili vreme i napore neophodne da se konfiguriše, pokrene i upravlja sveobuhvatnim sistemom za poslovno izveštavanje. Ovaj uređaj je optimizovan za Microsoft SQL Server i Microsoft SharePoint, a IT odeljenje ga može instalirati i konfigurisati za manje od sat vremena.

Ovo rešenje omogućava korisnicima da dele analize podataka sprovedene Microsoftovim nagrađivanim5 PowerPivot dodatkom za Microsoft Excel, kao i da sarađuju sa kolegama putem SharePointa 2010. To omogućava IT odeljenju da sa jednog mesta prati, nadgleda i upravlja rešenjima koja su napravili krajnji korisnici.

Kompanija Red Wing Shoe, proizvođač  i prodavac vrhunskih radnih cipela i čizama, bilja je jedna od prvih koje su implementirale HP Business Decision Appliance sarađujući sa GNetom, HP-ovim i Microsoftovim Frontline partnerom.

“Zaintrigirala nas je ideja da bismo mogli implementirati rešenje po sistemu ‘ključ u ruke’ koje se potpuno integriše u naše okruženje uz minimalni napor”, rekao je Mike Cleary, direktor odeljenja za IT arhitekturu i operacije u kompaniji Red Wing Shoe. “Ranije bi nam da instaliramo sav neophodan softver i konfigurišemo komponente trebalo više dana. Sada ne samo naši poslovni analitičari već i šira zajednica mogu koristiti poznati alat, Microsoft Excel, da kreiraju i analiziraju podatke na nove i jedinstvene načine.”

Kao skalabilna rešenja koja se prilagođavaju i srednjim organizacijama i velikim korporativnim okruženjima, uređaji konvergentne namene pružaju HP-ovim i Microsoftovim Frontline partnerima, kao što je GNet, značajne prodajne mogućnosti. Zbog toga što su uređaji otvoreni, bazirani na standardima i mogu se integrisati u heterogene računske centre, predstavljaju idealne proizvode za ponudu naših partnera.

HP Business Data Warehouse Appliance je uređaj za skladištenje podataka projektovan za mala i srednja preduzeća, kojima pruža funkcionalnost koju zahtevaju najveće kompanije uz jednostavniji rad bez angažovanja administratora. Ovaj uređaj se naslanja na HP Enterprise Data Warehouse Appliance predstavljen u novembru 2010. godine, a koji je projektovan za velike organizacije i optimizovan za SQL Server 2008 R2. HP Enterprise Data Warehouse Appliance poboljšava pristup podacima i omogućava brže izvršavanje upita u odnosu na tradicionalne SQL Server baze podataka. Interoperabilnost sa Microsoft Business Intelligence platformom omogućava da svi zaposleni kod korisnika imaju pristup upravljanom rešenju za poslovno izveštavanje.

Korporativno rešenje za razmenu poruka

Novi HP E5000 Messaging System for Microsoft Exchange Server 2010 je prva kompletna, unapred konfigurisana platforma za Microsoft Exchange Server 2010 koja preduzećima svih veličina daje sistem za razmenu poruka korporativne klase. Ovaj sistem, koji se može implementirati za svega nekoliko sati, pruža velike sandučiće za poruke uz nisku cenu, centralizovano arhiviranje i non-stop pristup sa bilo kog uređaja, a može se skalirati kako rastu poslovne potrebe.

Korisnici dobijaju ugrađene funkcije kao što je HP Quick Deployment alat za proveru konfiguracije i dozvola za aktivni direktorijum, radi brže implementacije. Pored toga, kompatibilnost sa alatima kao što su HP Systems Insight Manager i Microsoft System Center Operations Manager, kao i podrška, omogućavaju smanjivanje vremena neophodnog za implementaciju rešenja.

Da bi se osigurao neprekidan rad, uređaj je zasnovan na najboljoj praksi te koristi potpuno redundantan hardver, kao i Microsoft Exchange Server 2010 funkciju Database Availability Groups koja kontinuirano pravi rezervnu kopiju podataka.

Pokretanje privatnih cloud sistema

Pored uređaja za specifične poslove, HP i Microsoft planiraju da ponude i HP Database Consolidation Appliance. Ovaj uređaj konsoliduje stotine baza podataka u jednom, virtuelnom okruženju, i na taj način korisnicima obezbeđuje privatno cloud rešenje kojim se lako upravlja, koje se skalira prema potrebi, i dinamički prilagođava uz dodatnu kontrolu koju pruža implementacija na lokaciji korisnika.

Uređaj optimizovan za SQL Server 2008 R2 i Microsoft Hyper-V Cloud biće isporučivan kao kompletno, unapred instalirano i podešeno rešenje za brzu implementaciju i napredno upravljanje. Slične mogućnost će biti ponuđene i kao referentna arhitektura korisnicima koji imaju napredne poznavanje informacionih tehnologija i žele da sami naprave svoj uređaj uz HP-ov i Microsoftov opis najboljih praksi.

Brže pružanje poslovnih usluga

HP i Microsoft će ponuditi podršku i konsultantske usluge za uređaje konvergentne namene da bi korisnicima omogućili da ubrzaju pružanje poslovnih usluga. Ponuda usluga obuhvata procenu, projektovanje, pripremu koncepta i implementaciju, kao i tekuću podršku. Usluge se oslanjaju na HP-ovo i Microsoftovo iskustvo u pružanju sveobuhvatnih, jednostavnih rešenja za upravljanje podacima, poslovno izveštavanje, skladištenje podataka i razmenu poruka.

Dostupnost i cene

  • HP Business Decision Appliance sa tri godine non-stop podrške za hardver i softver dostupan je kod HP-ovih i Microsoftovih Frontline partnera za manje od 24,420 dolara (ERP). Cena ne obuhvata licence za Microsoft SQL Server 2008 R2 i Microsoft SharePoint 2010.
  • HP Enterprise Data Warehouse Appliance sa uslugama za procene lokacije, instalacije i pokretanja, kao i tri godine non-stop podrške za hardver i softver, dostupan kod HP-ovih i Microsoftovih Frontline partnera po početnoj ceni nižoj od 1.5 miliona dolara. Cena ne obuhvata licencu za Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse.
  • HP E5000 Messaging System sa tri godine non-stop podrške za hardver i softver trebalo bi da bude dostupan u martu kod HP-ovih i Microsoftovih Frontline partnera, po početnoj ceni od 27.000 dolara. Cena ne obuhvata licencu za Microsoft Exchange Server 2010.

Leave a Reply