IT

Većina hoće čip u ličnoj karti

Tokom prve nedelje u Beogradu podneto 229 zahteva, a samo 19 građana tražilo novu ličnu kartu bez biometrijskih podataka

[Politika 23.04.2008] Tokom prve nedelje izdavanja novih ličnih karata zahteve za dobijanje ličnih dokumenata u vidu plastične kartice podnelo je 229 građana. Njih 210 saglasilo se da u novom dokumentu ima čip sa memorisanim biometrijskim podacima, dok je svega 19 građana bilo protiv toga, navodi se u odgovorima MUP-a Srbije na pitanja „Politike”, dostavljenim pisanim putem. U periodu od 14. do 18. aprila zahtevi za izdavanje biometrijskih ličnih karata primani su samo u Beogradu, a od prekjuče to je moguće širom Srbije.

Iako se koristi nova tehnika, u MUP-u tvrde da će se i pri izdavanju prvih ličnih karata, za koje su predati zahtevi prošle nedelje u Beogradu, ispoštovati zakonski rok za njihovo izdavanje.

– Najčešći problemi su tehničke prirode i u vezi su sa novim načinom rada i neće uticati na poštovanje zakonskog roka od 15 dana za izdavanje lične karte – tvrde u MUP-u Srbije.

Prijem zahteva za nove lične karte obavlja se u prostorijama policijskih stanica, konkretno u šalter salama za takozvane upravne poslove (lične karte, pasoši, vozačke, saobraćajne dozvole…), a u mnogim stanicama postoje takozvani foto-boksovi gde se uz prijem zahteva vrši i uzimanje biometrijskih podataka (fotografija, otisci prstiju i potpis).

U dopisu MUP-a Srbije navodi se da će i oni koji imaju trajne lične karte na, sada već starom, obrascu u obliku knjižice morati do 27. jula 2008. godine, do kada važe takva lična dokumenta, da izvade nove biometrijske lične karte. Građani kojima su stare lične karte istekle zbog boravka na radu u inostranstvu, budući da u ambasadama i konzulatima Srbije ne postoji oprema za uzimanje biometrijskih podataka, moći će zahteve za lične karte da podnesu u policijskim stanicama po mestu prebivališta ili boravišta u Srbiji.

Neophodno je da, kao i ostali građani, podnesu na uvid ličnu kartu ili neku drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka i izvod iz matične knjige venčanih), uverenje o državljanstvu Republike Srbije, fotografiju 50 puta 50 milimetara koja nije starija od šest meseci i koja verno prikazuje lik, kao i dve uplatnice (za obrazac lične karte i troškove tehničke izrade).

Zakonom o ličnoj karti predviđena je mogućnost da je u hitnim slučajevima (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložan službeni put) ili „iz drugih opravdanih razloga ako su za to ispunjeni uslovi”, nadležni organ dužan da ličnu kartu izda u roku kraćem od 15 dana.

M. Galović

One thought on “Većina hoće čip u ličnoj karti

  1. Jasmin

    A zasto u Novom Pazaru mora da se ceka po tri meseca na nova dokumenta, kad na vas sajt pise da se biometrijska dokumenta izdaju u roku od petnaest dana od dana predavanja.

Leave a Reply