IT

Virtuelizacijom lakše i brže iz krize

Kako prilagoditi model poslovanja i ponašanja u uslovima krize i mogu li IT rešenja da pomognu, glavno je pitanje o kojem se razgovaralo u Beogradu. Organizator „Coming-Computer Engineering” doveo je najpoznatije svetske kompanije HP, Cisco, VMware, Wyse i Netapp.

Tema i sadržaj konferencije izazvali su veliku pažnju te je na glavnom danu konferencije prisustvovalo više od 250 učesnika, dok se za tehnološke dane koji su se održavali paralelno sa konferencijom prijavilo još 320 učesnika, oko pet puta više od očekivanog broja.

Cilj konferencije bio je se u skladu sa aktuelnim trenutkom prenese poruka menadžerima srpskih firmi kako da postave zadatke pred IT koji će biti u funkciji poboljšanja efikasnosti, konkurentnosti, produktivnosti i profitabilnosti preduzeća čime bi se stvorili uslovi za bezbolniji izlazak iz krize, sa što manje posledica ili bez njih.

Nikola Pavičić, predsednik jedne od najuspešnijih srpskih kompanija Sintelon, prezentirao je proces transformacije kompanije od domaćeg preduzeća do udruživanja sa poznatom svetskom kompanijom Tarkett. Posebno je naglasio presudnu važnost informacionih tehnologija i njihov doprinos rezultatima kompanije i prestižnoj poziciji Tarketta koju danas ima na svetskom tržištu. Bez ozbiljnih i studioznih ulaganja u IT danas ne bi bilo ni Sintelona ni Tarketta, ocenio je Pavičić.
Kompanija „Vmware”, nosilac najvećih revolucionarnih rešenja u zadnjih 30 godina u IT industriji, prezentirala je novi koncept iznajmljivanja IT resursa poznat pod imenom Cloud Computing, gde bi se troškovi izdvajanja kompanija za IT mogli smanjiti za tri do četiri puta u odnosu na postojeću tehnologiju. Na talasu ovih promena kompanije HP i Wyse predstavili su takozvane tanke klijente, kao zamenu za postojeće personalne računare gde se postiže ušteda u potrošnji energije i do 40 puta. Savremena i inteligentna i inovativna storidž rešenja prikazana su od strane kompanija HP i Netapp gde se postižu velike uštede u skupom prostoru za skladištenje podataka. Cisco rešenje za konsolidaciju resursa u data centru i smanjivanje kompleksnosti umrežavanja izazvalo je posebnu pažnju jer je po prvi put prikazano u Evropi, 15 dana nakon svetske promocije ovog rešenja u San Francisku.
Korišćenjem savremenih informacionih tehnologija Coming je do sada izveo preko 60 projekata od kojih je četiri projekta prikazano na ovoj konferenciji. Projekat oporavka Beogradske berze u slučaju katastrofalnih događaja (zemljotres, požar, poplava…) jeste prvo celovito rešenje izvedeno u Srbiji, u kome su implementirani i dokumentovani svi aspekti ovog rešenja ne samo sa tehničkim, kako je to čest slučaj već i procedure oporavka cele kompanije (trgovanje, finansije, marketing…).

Pored toga prikazan je inovativan projekat za 25. Univerzijadu, kao i projekat virtuelizacije i konsolidacije data centra u kompaniji Holcim, gde su prikazane očigledne koristi od uvođenja ove tehnologije kroz velike uštede u investicionim i operativnim troškovima i visok nivo pouzdanosti. Iako je već odavno jasno da se bez automatizacije i informacionih tehnologija ne može ni zamisliti efikasno i konkurentno preduzeće koje brzo reaguje na promene na tržištu, konferencija je pokazala da se uz upotrebu savremenih virtuelizacionih tehnologija mogu redukovati investicioni troškovi i preko 50%, a operativni troškovi i preko 70%, uz dodatno poboljšanje performansi sistema koji je otporan na kvarove bilo koje komponente u data centru. Same uštede su dovoljne da se projekti uvođenja novih tehnologija vrate u veoma kratkom roku, uz dugoročno smanjenje operativnih troškova. Pokazano je da se i sa kriznim budžetima mogu uraditi IT projekti koji po kvalitetu prevazilaze postojeću tehnologiju. Kako se danas u Srbiji od 900 miliona evra u hardver ulaže preko 72% IT budžeta.

Preraspodelom samo jednog dela ovih sredstava u domaće znanje i izradom temeljitih IT projekata može se uštedeti preko 300 miliona evra. Nažalost, i pored veoma naprednih IT projekata svedoci smo da se u mnogim slučajevima za projekat proglašava lista skupe opreme bez urađene projektne dokumentacije i temeljite analize kakav će uticaj ta investicija imati na poslovne rezultate preduzeća. Danas se ni najmanji građevinski projekat ne radi bez projektne dokumentacije, pa takav tretman moraju imati i veoma skupe investicije u IT.
Iako ova tehnologija nije uhvatila pun zamah u Srbiji, pojavljuju se nova rešenja Cloud Computinga zasnovana na tehnologiji virtuelizacije, gde se mogu postići dodatne uštede i preko tri puta.
Ova tehnologija pored prednosti koje donosi preduzećima u javnom sektoru može dovesti do drastičnog smanjenja troškova smanjenjem broja data centara (javna uprava, zdravstvo, sudstvo, obrazovanje). (Blic-Coming)

Leave a Reply