rgz-studenti
IT

Virtuelni atlas i 3D vizualizacija

Republički geodetski zavod su dana 18.04.2013. godine posetili studenti I godine Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u pratnji šefa Katedre za kartografiju, Prof. dr Dragice Živković i Doc dr. Jasmine Jovanović.

Tokom posete studentima je prezentovana organizacija i delokrug rada Republičkog geodetskog zavoda i aktivnosti u oblasti topografsko-kartografske delatnosti.

rgz-studenti

 

Predstavljen je postupak izrade, ažuriranja i izdavanja kartografskih publikacija, postupak izrade digitalne osnovne državne karte 1:5 000 i 1:10 000 i topografske karte 1:20 000 (prikupljanje 3D vektorskih podataka u stereomodelu, digitalna obrada i GIS struktuiranje, kartografska obrada i simbolizacija). Studentima je prikazana i mogućnost 3D vizuelizacije različitih geoprostornih podataka, kao i sadržaj i način korišćenja “Virtuelnog atlasa”, publikacije namenjene za obrazovni proces iz predmeta geografija.

Leave a Reply