IT

Virtuelni muzej na Trgu Republike

Autori projekta “Muzeum” (M u z z e u m) prestaviće u petak u 16.30 na Trgu Republike u Beogradu virtuelni muzej koji trenutno sadrži prezentacije 20 eksponata.

Tim poduhvatom autori su želeli da promovišu upotrebu savremenih tehnologija u predstavljanju kulturnog nasledja i da skrenu pažnju javnosti na dugogodišnje marginalizovanje i zapostavljanje institucija kulture u Srbiji.

Na Trgu Republike biće postavljeni odštampani QR kodovi u formatu jedan kvadratni metar, koji predstavljaju svojevrsni elektronski zapis sličan bar kodu, a korisnicima je neophodan mobilni telefon nove generacije i Internet.

Uz pomoć posebno kreirane besplatne Internet aplikacije za Epl (Apple) i Android platforme za smart mobilne telefone, korisnici će moći da vide, u trenutku kada upere telefon u QR kod, odredjeno umetničko delo u 3D ili 2D formatu.

Projekat ima za cilj približavanje kulturnog nasledja mladima, na način koji im je zanimljiv, podsticajan i blizak, a svaki učesnik na platformi može da postane kustos sopstvene male onlajn muzejske zbirke.

Leave a Reply