IT

Viši menadžment zabrinut za sigurnost podataka

Istraživanje koje je sprovedeno u kompaniji Sophos otkrilo je da su izvršni direktori i IT menadžeri pokazali povećanu zabrinutost za zaštitu podataka na mobilnim uređajima. Tri četvrtine ispitanika su priznali da su bili suočeni sa situacijom gubitka ili krađe korporativnih uređaja, dok je svega polovina bila upoznata sa činjenicom da se manje od 10% tih uređaja i vrati.

Istraživanje je pokazalo i da:

  • 46% ispitanika dozvoljava ili podržava upotrebu ličnih mobilnih uređaja za posao
  • Samo 55% onih koji dozvoljavaju upotrebu ličnih mobilnih uređaja, ima obezbeđen sistem zaštite na radnom mestu u vidu Password polisa
  • 41% ispitanika nema određen budžet za zaštitu poslovnih mobilnih uređaja .

Kako smartphone aparati i tablet računari postaju sve više sofisticiraniji i kako se njihova funkcionalnost povećava, poslovna upotreba postaje sve privlačnija u cilju povećanja produktivnosti. Trošak izdvojen za IT opremanje se smanjuje ako su ti uređaji u privatnom vlasništvu zaposlenih, što je i glavni razlog potencijalnog problema za sigurnost. Na žalost, svega 24% ispitanika je izjavilo da bi se osećali veoma sigurno po pitanju zaštite podaka koji se nalaze na mobilnom uređaju u slučaju gubitka ili krađe.

Činjenica je i da je 15% ispitanika odgovorilo da veruje da je krađa ili gubitak mobilnih uređaja najveća pretnja njihovoj korporativnoj mreži. U svojim predviđanjima za 2012. godinu i dalje, analitičari firme Gartner predviđaju da će se najmanje 50% preduzeća oslanjati na mobilne uređaje kako bi pogledali ili prosledili poslovnu e-poštu, za razliku od upotrebe tradicionalnih desktop računara.

“Čini mi se da su firme nestrpljive u želji da prihvate sve prednosti mobilnih tehnologija i pozitivnog uticaja koji oni mogu imati na poslovanje, i da tako zapostavljaju potencijalne probleme koji mogu doći kao rezultat njihove upotrebe“, izjavio je Matijas Pankert, VP za proizvode za Upravljanje zaštitom podataka u Sophos-u. “Razultati istraživanja pokazuju da u firmama i dalje nedostaje skup procedura i upustava za korporativnu upotrebu ovih uređaja. Firme i njihova IT odeljenja bi trebala da rade udruženo i da definišu pravila kojima se štiti i pojedinac i organizacija od ovih rizika.”

Više informacija o zaštiti mobilnih uređaja pogledajte na sledećim linkovima:

Leave a Reply